Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE5.128 ESKİ UYGURCA METİN İNCELEMELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Eski Uygurca metinlerin dil özelliklerini saptamak ve bu dönemde yazılan metinleri analiz etmek.
Dersin İçeriği : Uygurların siyasi tarihi, Uygurların kullandığı alfabeler, Eski Uygur Türkçesinin yazı dili, Eski Uygur Türkçesi ile yazılmış metinler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gabain, A.von, (Çev.Akalın,Mehmet), Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay. Ank. 1988, 311s. Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ank. 2004, 488s. Gömeç, Sadettin, Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, Akçağ Yay., Ank. 2001 Tekin, Şinasi, Uygurca Metinler II (MAYTRİSİMİT), Erzurum Kaya, Ceval, Uygurca Altun Yaruk, TDK Yay., Ank. 1994, 911s. Özönder, F.S.Barutçu, Üç İtigsizler, TDK. Ank.1998, 207s+XXX Hamilton, J.Russell, İyi ve Kötü Prens Öyküsü, TDK. Yay, Ank. 1998, 324s.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-cevap, tartışma, sözlü anlatım.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Şaban Doğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze.

  • 1 Ötüken Uygur Kağanlığının dağılmasından sonra Uygurların siyasi ve sosyal durumunu kavrayabilme.
  • 2 Eski Uygur Türklerinin dinî inançları kavrayabilme.
  • 3 Eski Uygurlardan kalan metinler ve bunların içeriklerine göre tasnifi yapabilme.
  • 4 Eski Uygur türklerinden kalan metinler üzerine yapılmış çalışmaları bilme.
  • 5 Eski Uygur Türkçesinin ses ve şekil özelliklerine hakim olma.
  • 6 Eski Uygur Türkçesinin söz varlığına hakim olma.
  • 7 Eski Uygurca metinleri art ve eş zamanlı olarak inceleyebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, kapsamı ve kaynakları
2.Hafta *Ötüken Uygur Kağanlığının dağılmasının ardından Uygurlar
3.Hafta *Eski Uygur Türklerinin kullandığı yazı sistemleri
4.Hafta *Eski Uygur Türkçesi ile yazılmış metinler ve bunlar üzerine yapılmış çalışmalar
5.Hafta *Eski Uygur Türkçesinde diyalektoloji meselesi
6.Hafta *Eski Uygur Türkçesinin ses ve şekil özellikleri
7.Hafta *Eski Uygur Türkçesinin ses ve şekil özellikleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Altun Yaruk (okuma-anlama-inceleme)
10.Hafta *Altun Yaruk (okuma-anlama-inceleme)
11.Hafta *Altun Yaruk (okuma-anlama-inceleme)
13.Hafta *MaitrSimit (okuma-anlama-inceleme)
14.Hafta *MaitrSimit (okuma-anlama-inceleme)
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00