Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE5.127 ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE EDEBİYATI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrenciye Aşıklık geleneğinin başlangıcından günümüze gelişim sürecini ve kökenini kavratmak ve âşıkların seçilen eserlerini tema, bağlam, yapı, işlev, dil ve anlatım tutumu bakımından detaylı olarak tahlil etmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği : Geleneğin kökenleri ve Ozan-baksı?dan bu yana gelişimi<br />Aşıklığın icra ortamları<br />Aşıklık geleneğinin beslendiği kaynakları<br />Geleneğin önde gelen temsilcilerinden seçilen eserlerin tema, bağlam, yapı, işlev, dil ve anlatım tutumu bakımından detaylı olarak tahlili.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Köprülü, Fuat (1965), Türk Saz Şairleri I-1I-III, IV,V, Ayyıldız Matbaası.<br /> Çobanoğlu, Özkul (2000), Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Ankara: Akçağ Yay.<br /> Günay, Umay (1986), Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yay.<br /> Özarslan, Metin (2001),Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara: Akçağ Yay.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım<br />Tartışma<br />Soru-Yanıt<br />Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Geleneğin kökenleri ve Ozan-baksı?dan bu yana gelişimini açıklayabilecek
  • 2 Geleneğin kahvehane merkezli olarak geliştiğini bilecek
  • 3 Türk âşıklık araştırmalarının analizi.
  • 4 Türk Âşıklık Geleneğinin kaynakları.
  • 5 Geleneğin önde gelen temsilcilerinden seçilen eserlerin tema, bağlam, yapı, işlev, dil ve anlatım tutumu bakımından detaylı olarak tahlili.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sözlü, Yazılı ve Elektronik Kültür Kavramları
2.Hafta *Ozanlık Geleneğinin Kökeni, Oluşumu ve Gelişimi, Temel Özellikleri Ozanlık Geleneğinde Tekke Kurumuna Bağlı Değişim ve Dönüşümler Ozanlık Geleneğinde Kahvehane Kurumuna Bağlı Değişim ve Dönüşümler
3.Hafta *Ozanlık Geleneğinin Kökeni, Oluşumu ve Gelişimi, Temel Özellikleri Ozanlık Geleneğinde Tekke Kurumuna Bağlı Değişim ve Dönüşümler Ozanlık Geleneğinde Kahvehane Kurumuna Bağlı Değişim ve Dönüşümler
4.Hafta *Ozanlık Geleneğinin Kökeni, Oluşumu ve Gelişimi, Temel Özellikleri Ozanlık Geleneğinde Tekke Kurumuna Bağlı Değişim ve Dönüşümler Ozanlık Geleneğinde Kahvehane Kurumuna Bağlı Değişim ve Dönüşümler
5.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Divan ve Tekke Tarzı Kültür Gelenekleriyle Müşterek ve Farklılıkları Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Divan ve Tekke Tarzı Kültür Gelenekleriyle Müşterek ve Farklılıkları Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Sözlü Kültür Ortamında Yapısal Şekilleniş Özellikleri ve Sosyo-Kültürel İşlevleri
6.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Divan ve Tekke Tarzı Kültür Gelenekleriyle Müşterek ve Farklılıkları Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Divan ve Tekke Tarzı Kültür Gelenekleriyle Müşterek ve Farklılıkları Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Sözlü Kültür Ortamında Yapısal Şekilleniş Özellikleri ve Sosyo-Kültürel İşlevleri
7.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Divan ve Tekke Tarzı Kültür Gelenekleriyle Müşterek ve Farklılıkları Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Divan ve Tekke Tarzı Kültür Gelenekleriyle Müşterek ve Farklılıkları Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Sözlü Kültür Ortamında Yapısal Şekilleniş Özellikleri ve Sosyo-Kültürel İşlevleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Sözlü Kültür Ortamında Yapısal Şekilleniş Özellikleri ve Sosyo-Kültürel İşlevleri Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Sözlü Kültür Ortamında Yapısal Şekilleniş Özellikleri ve Sosyo-Kültürel İşlevleri
10.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Sözlü Kültür Ortamında Yapısal Şekilleniş Özellikleri ve Sosyo-Kültürel İşlevleri Âşık Tarzı Kültür Geleneği'nin Sözlü Kültür Ortamında Yapısal Şekilleniş Özellikleri ve Sosyo-Kültürel İşlevleri
11.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (16. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (17. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (18. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (19. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (20. Yüzyıl)
12.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (16. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (17. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (18. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (19. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (20. Yüzyıl)
13.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (16. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (17. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (18. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (19. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (20. Yüzyıl)
14.Hafta *Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (16. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (17. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (18. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (19. Yüzyıl) Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (20. Yüzyıl)
15.Hafta *Yarı yıl sonu sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00