Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED5.126 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin farklı kültürlerin ve çok çeşitli değişkenlere sahip olan uluslararası alanda; ülkeler, şehirler ve çok uluslu şirketler tarafından yapılan halkla ilişkiler stratejileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriği; kültürlerarası iletişim kodları, çok uluslu kurumlar, uluslararası halkla ilişkilerin kilit aktörleri ve uluslararası halkla ilişkiler yaklaşımlarından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gonca Yıldırım, Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi, 2015, Beta Yayınları Patricia A. Curtin, International Public Relations: Negotiating Culture, Identity, and Power,2007, SAGE Publications
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, örnek olay analizleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım, tartışma, örnek olay analizleri

  • 1 Uluslararası alandaki değişkenleri tanımlayabilir.
  • 2 Uluslararası halkla ilişkiler aktörlerini açıklayabilir.
  • 3 Uluslararası alanda halkla ilişkiler faaliyeti yürütmenin zorluklarını öngörebilir.
  • 4 Uluslararası alandaki kültürlerarası iletişim kodlarını tanımlayabilir.
  • 5 Uluslararası alanda farklı hedef kitle ve paydaşlara yönelik doğru halkla ilişkiler stratejileri geliştirebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Halkla İlişkilerin Uluslararasılaşması
2.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkileri Etkileyen Unsurlar (Ülkenin Politik Yapısı, Ülkenin Ekonomisi Ve Teknik Altyapısı)
3.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkileri Etkileyen Unsurlar (Medya Kültürü, Yasal Düzenlemeler Ülkenin Sosyal Yapısı)
4.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkilerin Aktörleri
5.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkilerin Hedefleri
6.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
7.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kültürlerarası İletişim
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkiler ve Etnosentrizm Problemi
10.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamuoyu
11.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkilerde Ülke İmajı ve İtibar Yönetimi
12.Hafta *Çok Uluslu Şirketlerde Halkla İlişkiler Stratejileri Oluşturma
13.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkiler Faaliyet Örnekleri
14.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkiler Faaliyet Örnekleri
15.Hafta *Uluslararası Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Vize 1 4,00 4,00
Araştırma Sunumu 1 10,00 10,00
Teorik Ders Anlatım 1 3,00 3,00
Rapor 8 2,00 16,00
Final 1 9,00 9,00
Final Sınavı Hazırlık 1 28,00 28,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00