Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBE104 NİTEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ 3,00 2,00 0,00 4,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders ile öğrenci nitel araştırmanın yöntem ve ilkeleri konusunda derinliğine bilgi edinir. Nitel araştırmanın teorik temellerini öğrenirken, nitel araştırma yapmayı deneyimler.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde nitel araştırmanın tanımı ve içeriği, nitel araştırma süreci, nitel araştırma yazımı yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Patton MQ. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi. 2. Creswell JW. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi. 3. Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Çev. Ed: SB Demir). İstanbul: Eğiten Kitap. 4. Kuş, E. (2006). Bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi, Ankara. 5. Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. Bağlam Yayıncılık. 6. Yüksel, A., Mil, B., & Bilim, Y. (2007). Nitel araştırma: Neden, nasıl, niçin. Ankara: Detay Yayıncılık, 7. Tekindal, M. (2018). Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı Adım Adım Rehber. (Using Software in Qualitative Research A Step-by-Step Guide. Silver, C. & Lewins, A. Eds. SAGE Publications, 2014) Ankara: Nika Yayınevi. 8. Neuman, Lawrens W. (2006). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Çeviren: Sedef Özge, 2006 Yayınodası
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün-uygulamalı
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım, yüzyüze iletişim, uygulama, sunum, aktif öğrenme

  • 1 Nitel araştırma tasarımının gelişimini öğrenir
  • 2 Nitel araştırmada veri toplama, veri analizi ve yorumlama teknik ve araçlarını öğrenir.
  • 3 Farklı nitel araştırma yaklaşımlarını öğrenir.
  • 4 Nitel araştırmada araştırmacının rolünü öğrenir.
  • 5 Nitel araştırmada etik konuları öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve tanıtım
2.Hafta *Nitel Düşünce Tarihi; Nitel Düşünce Kuramı/ Temelleri
*Nitel Düşünce Tarihi; Nitel Düşünce Kuramı/ Temelleri
3.Hafta *Nitel ve Nicel Araştırmanın Farklılıkları
*Nitel ve Nicel Araştırmanın Farklılıkları
4.Hafta *Nitel Araştırma Yaklaşımları
*Nitel Araştırma Yaklaşımları
5.Hafta *Nitel Araştırma Tasarımının Aşamaları
*Nitel Araştırma Tasarımının Aşamaları
6.Hafta *Nitel Araştırmaya Giriş ve Çalışmaya Odaklanma: Tartışma Soruları, Araştırma Problemi Cümlesi, Amaç Cümlesi, Araştırma Problemleri
*Nitel Araştırmaya Giriş ve Çalışmaya Odaklanma: Tartışma Soruları, Araştırma Problemi Cümlesi, Amaç Cümlesi, Araştırma Problemleri
7.Hafta *Nitel Araştırmada Örnek/Katılımcı/Özne Seçimleri
*Nitel Araştırmada Örnek/Katılımcı/Özne Seçimleri
8.Hafta *Nitel Araştırmada Veri Oluşturma/Toplama Teknikleri
*Nitel Araştırmada Veri Oluşturma/Toplama Teknikleri
9.Hafta *Nitel Araştırmada Veri Analizi ve Yorumlama: Araştırma yaklaşımlarında analiz
*Nitel Araştırmada Veri Analizi ve Yorumlama: Araştırma yaklaşımlarında analiz
10.Hafta *Nitel Araştırmada Veri Analizi ve Yorumlama: Örüntü, Tema, İçerik Analizi
*Nitel Araştırmada Veri Analizi ve Yorumlama: Örüntü, Tema, İçerik Analizi
11.Hafta *Nitel Araştırmanın Yazımı: Farklı Yazma Stratejileri
*Nitel Araştırmanın Yazımı: Farklı Yazma Stratejileri
12.Hafta *Nitel Araştırmada Geçerlik ve Değerlendirme Standartları
*Nitel Araştırmada Geçerlik ve Değerlendirme Standartları
13.Hafta *Nitel Araştırmanın Raporlaştırılması
*Nitel Araştırmanın Raporlaştırılması
14.Hafta *Öğrenci projeleri
*Öğrenci projeleri

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Alan Çalışması : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Vize 1 2,00 2,00
Alan Çalışması 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 204,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00