Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BMT606 SİNİR BİLİMCİLER İÇİN BİLİMSEL PROGRAMLAMA II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Deneysel sinirbilim çalışmalarında kullanılan uyartım üretilmesi, veri toplama, deney kontrolü, veri analizi ve veri modelleme gibi tüm adımlarıa dair bilimsel programlama ortamlarına giriş yapmak.
Dersin İçeriği : Matlab ve Python için sık kullanılan fonksiyon ve temel programlama yapılarını anlamak. İnsan deneklerden veri toplama tekniklerini öğrenmek ki aynı şekilde hayvan denekler için de kullanılabilir. Elektrofizyoloji ve de nöro görünteleme yoluyla elde edilen çeşitli gerçek veriler üzerinde analiz yöntemlerinin incelenmesi. Kurs süresince öğrencilerin yapacakları sunumlar ile güncel literatüre hakim olmak.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Matlab for Neuroscientists:An introduction to scientific computing in Matlab. P. Wallisch, M. Lusignan, M. Benayoun et al. 2009. Academic Press.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Haftalık sunumlar ve öğrenci prtoje sunumları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Temel programlama bilgisi ve en az bir programlama diline hakimiyet gerekmektedir:
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Yalçın İşler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Haftalık sunumlar ve öğrenci prtoje sunumları.

  • 1 Python ile bilimsel programlama temellerini öğrenmek
  • 2 veri toplama yöntemlerini kavramak
  • 3 Matlab ile bilimsel programlama temellerini öğrenmek
  • 4 veri görselleştirme tekniklerini anlamak
  • 5 veri analizi yöntemlerini kavramak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Programlama, veri toplama ve veri analizi alanında bilimsel temeller
2.Hafta *Programlama temelleri
3.Hafta *Python / Matlab / Octave temelleri
4.Hafta *Matematik ve İstatistik temelleri
5.Hafta *Veri görselleştirme ve doküman derleme temelleri
6.Hafta *Reaksiyon süresi ölçme çalışmaları
7.Hafta *Psikofizik çalışmaları
8.Hafta *Psikofizik çalışmaları
9.Hafta *İşaret tespiti, Evrişim, Korelasyon, Eğri uydurma
10.Hafta *Fourier tabanlı frekans analizi
11.Hafta *Dalgacık tabanlı frekans analizi
12.Hafta *Faz-düzlem analizi, Fitzhugh-Nagumo modeli
13.Hafta *Nöral veri analizi: kodlama ve kümelenmiş dürtü verisi
14.Hafta *Öğrenci projesi sunumları
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 40,000
  • 3 Proje : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Proje 1 72,00 72,00
Toplam : 184,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00