Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBK102 SİYASET BİLİMİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Siyasal yaşamı, siyasal süreçleri ve siyasal sistemleri anlamaya ve yorumlamaya katkı sağlayacak temel kavramları ve ekolleri öğretmek ve bu kavram ve ekollerin tarihsel gelişimini ve içeriğini farklı perspektiflerden hareketle sunmak.
Dersin İçeriği : Antik Yunan’da siyaseti ve onun temel kavramları üzerine düşünmek. Ortaçağ’da devlet anlayışı ile Machiavelli’in siyasete bakışını karşılaştırmak. Sözleşme teorilerini ve modern dönemde devlet, siyaset ve egemenlik anlayışını incelemek. Modern siyasal akımları incelemek Modernizm eleştirileri kapsamında küreselleşme ve sivil toplum kavramlarını ele almak. Devlete ekonomik araçlarla yaklaşan ekolleri ele almak.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Heywood A. (2012) Siyaset (Ed. Buğra Kalkan) Adres Yayınları, Ankara. Heywood A. (2011) Siyaset Teorisi (Çev. Hızır Murat Köse), Küre Yayınları, İstanbul. Berry, N. (2012), Siyaset Teorisine Giriş (Çev. Mustafa Erdoğan), Adres Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Ödev sunumu Ödev teslimi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Söyler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Aytaç Odacılar
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 Modern devlet kavramının gelişimini temel siyasal kavramlar üzerinden kavrayabilme.
  • 2 Farklı dönemlerde devlet ve siyaset anlayışını karşılaştırabilme.
  • 3 Küreselleşme bağlamında siyasetin dönüşen dinamiklerini anlayabilme.
  • 4 Devletin ekonomik analizini yapabilme.
  • 5 İçinde bulunduğu siyasal sisteme eleştirel yaklaşabilme.
  • 6 Siyasetin temel kavramlarını öğrenme ve karşılaştırabilme
  • 7 Öğrencileri siyasal kurumları tanıtmak ve işlevlerini öğretmek
  • 8 Siyasal rejimlerin dünyadaki faklılaşması üzerine fikir kazandırma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Siyasetin ve siyaset kavramının dönüşümü
2.Hafta *Antik Yunan’da siyaset ve temel kavramlar
3.Hafta *Ortaçağ ve Machiavelli: Ahlak ve Siyaset
4.Hafta * Sözleşme teorileri: Hobbes, Rousseau, Locke
5.Hafta *Modern devlet kavramı ve egemenlik
6.Hafta *Modern devlet kavramı ve egemenlik
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Modern siyasal akımlar: Liberalizm, sosyalizm, muhafazakarlık
9.Hafta *Modern siyasal akımlar: Liberalizm, sosyalizm, muhafazakarlık
10.Hafta *Küreselleşme ve yerelleşme
11.Hafta *Yeni toplumsal hareketler
12.Hafta *Devletin ekonomik analizi: Kamu tercihi
13.Hafta *Devletin ekonomik analizi: Kamu tercihi
14.Hafta *Kurumsal siyaset

  • 1 Midterms : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 3,00 15,00
Proje 0 0,00 0,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 155,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00