Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI111 UYGARLIK TARİHİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsanlığın ortaya çıkışıyla ilgili bilgi birikimimizden başlayarak günümüze kadar insanlığın yeryüzündeki serüvenini toplumların ve her anlamdaki üretme enerjilerinin yoğunlaştığı bölge ve zamanları öne alarak takip etmek amaçlanıyor. Bu yolculuk kişi, olay, mekan ve tarihlerin çerçeve oluşturduğu birbirine temas eden ve etkileşen bir dönüşümler silsilesi olarak sunulmak isteniyor.
Dersin İçeriği : Dersin ilk yarısında insanlığın ortaya çıkışından (tarih öncesi) erken modern döneme (yaklaşık MS 1500) kadar uzanan süreci kapsayan kronoloji takip edilecektir. Bu uzun süreç içerisinde insanlığın avcı-toplayıcılıktan tarım toplumuna dönüşümü, kompleks toplumların ortaya çıkışı ve bu dönüşümlerin getirdiği sosyal, ekonomik ve siyasi yapılar onları ilk elden tartışan düşünce dünyasını da kapsayacak şekilde sunulacaktır. Dersin ikinci kısmında ise insanlığın erken modern dönemden günümüze kadar yaşadığı süreç işlenecektir. Özellikle modernitenin kurucu aktörleri ve süreçleri hem içinde oluştukları hem de geliştirdikleri/değiştirdikleri zihinsel, sosyal, siyasi ve ekonomik yapılarla birlikte ele alınacaktır. Bütün bunlar dünyada genel olarak kabul görmüş Avrupa-merkezci yaklaşımdan mümkün olduğu kadar uzaklaşarak fakat bu yaklaşımı da kavratan bir yöntemle sunulacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Worlds Together, Worlds Apart: A History of the World: Beginnings Through the Fifteenth Century (Third Edition) (Vol. 1) / Tignor, Robert; Adelman, Jeremy; Brown, Peter et al. Worlds Together, Worlds Apart: A History of the World: From 1000 CE to the Present (Third Edition) (Vol. 2) / Tignor, Robert; Adelman, Jeremy et al. The Formations of Modernity: Understanding Modern Societies an Introduction Book 1 / Gieben, Bram; Hall, Stuart Traditions & Encounters: A Brief Global History, Volume I / Bentley, Jerry; Ziegler, Herbert et al. Traditions & Encounters: A Brief Global History, Volume II / Bentley, Jerry; Ziegler, Herbert et al. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies / Diamond, Jared Pre-Industrial Societies: Anatomy of the Pre-Modern World / Crone, Patricia Plough, Sword and Book: The Structure of Human History / Gellner, Ernest World History: A New Perspective / Ponting, Clive
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı Powerpoint sunumu Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Semi Ertan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Tarihsel kaynaklara yaklaşmanın ve tarihsel düşünmenin metodları hakkında genel bir birikim oluşturmak.
  • 2 İnsanlık tecrübesinin zamansal (kronolojik) düzlemde ve mekan içerisindeki hareketliliğine panoramik bir mesafeden bakabilecek temel bilgi birikimini edinmek.
  • 3 İnsanlığın ortaya çıkışından başlayarak karmaşık toplumlar, şehirler ve devletler şeklinde örgütlenmesi üzerinden ilerleyerek modernitenin dünyaya yayılış serüveni ekseninde günümüze kadar yaşantısının her anlamda yoğunlaştığı mekan ve zamanlara yakından bakıp çözümleyebilmek.
  • 4 Edinilen teorik ve olgusal birikime dayanarak içinde yaşadığımız dünyanın maddi ve düşünsel yapılarını ayrıştırıp jeneolojik bir farkındalık oluşturmak.
  • 5 Tarihsel süreçler ve dönüşümlerle ilgili edinilen anlayışı çevremizde hızla olup bitmekte olan olaylarla ilgili doğru soruları sorma ve bir adım geriye çekilip bakabilme becerisini geliştirme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Quiz : 10,000
  • 3 Ödev : 20,000
  • 4 Derse Katılım : 10,000
  • 8 Final : 35,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 7,00 7,00
Kısa Sınav 3 1,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 7,00 7,00
Toplam : 124,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00