Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE8.127 ÖYKÜ KURAMI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders ile öğrenci; öykü türünün genel özelliklerini öğrenecek, XIX. yüzyıldan günümüze kadar Türk öyküsündeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacak, öykünün tarihsel gelişimini takip edebilecek, yazarları tanıyabilecek ve örnek eserleri tahlil edebilecektir.
Dersin İçeriği : Tanzimat dönemi Türk öyküsü, Servet-i Fünûn dönemi Türk öyküsü, Cumhuriyet dönemi Türk öyküsü
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : SabahattinÇağın (2017), Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında Hikaye, İstanbul: Dergâh Yay.; Aysu Erden (2002), Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, İstanbul: Gendaş Kültür Yay.; Feridun Andaç (1999), Öykücünün Kitabı, İstanbul: Varlık Yay.; Ayşe Demir (2011), Mekanın Hikayesi Hikayenin mekanı, İstanbul: Kesit Yay.; Bülent Aksoy (2009), Hikaye sanatı üstüne yazılar, İstanbul: Pan Yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Tanzimat öyküsü hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • 2 Hikâye (öykü) kuramlarını öğrenebilecektir.
  • 3 Mauppasant ve Çehov tarzı öykünün özelliklerini öğrenebilecektir.
  • 4 Tanzimat dönemi öyküleri üzerinde yorum yapabilecektir.
  • 5 Servet-i Fünûn dönemi öyküleri üzerinde yorum yapabilecektir.
  • 6 Cumhuriyet dönemi öyküleri üzerinde yorum yapabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
2.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
3.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
4.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
5.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
6.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
7.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
8.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
9.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
10.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
11.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
12.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
13.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final
14.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk hikâyesi 2. Kuram, tarihçe 3. Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat 4. Nabizade Nazım, Karabibik 5. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler 6. Servet-i Fünun Dönemi Türk Hikâyesi 7. Halit Ziya, Bir Yazın Tarihi 8. Vize 9. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 11. Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan 12. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri 13. Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I 14. Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık 15. Final

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 40,000
  • 3 Araştırma Sunumu : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Araştırma Sunumu 2 2,00 4,00
Ödev 4 6,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Teorik Ders Anlatım 1 2,00 2,00
Tartışmalı Ders 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00