Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE8.123 EDEBİYAT KURAMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin edebiyat kuramı, eleştirisi ve tarihinin genel özelliklerini kavramalarını sağlamak; öğrencilere edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemlerinden yola çıkarak edebi bir metni inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Edebiyat teorisi, tarihi ve eleştirisi. Edebi sanat eserinin varoluş tarzı. Şiir inceleme yöntemleri hakkında genel bilgiler. Hikaye etme tarzındaki metinlerin tahlilinde izlenecek başlıca yöntemler. Edebi metinler üzerinde uygulama örnekleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Rene Wellek, Austin Varren (1993). Edebiyat Teorisi. Çev. Ömer Faruk Huyugüzel. İzmir: Akademi Kitabevi Yayınları. 2. Berna Moran (1991), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 8. baskı, Cem Yayınları, İstanbul. 3. İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1984 Yardımcı Kaynaklar 1. Fatma Erkman-Akerson (2010). Edebiyat ve Kuramlar. İstanbul: İthaki Yayınları 2. Ayyıldız, Mustafa; Birgören, Hamdi; Edebiyat Bilgi ve Kuramları 3. Terry Eagleton (1990), Edebiyat Kuramı, Çeviren: Esen Tarım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 4. R.Wellek-A.Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, Çeviren: Ahmet Edip Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983. 5. Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman, 2000 İstanbul. 7.. 6. Philip Stevick, Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara 1988 7. Tahsin Yücel, Yapısalcılık, Ada Yayınları, İstanbul 1982.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seçil Dumantepe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım, soru-cevap

  • 1 Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 Edebiyat eserindeki varlık tabakalarını kavrayabilmek
  • 3 Şiir inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4 Roman, öykü gibi edebî metinlerin tahlilinde izlenecek yöntemleri kavrayabilmek
  • 5 Öğrencilerin eleştirel düşüncelerini geliştirmek
  • 6 Kuramsal bilgi ve yöntemleri edebî metinler üzerinde uygulayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş
2.Hafta *Esere dönük eleştiri: Yeni eleştiri, Rus biçimciliği, Yapısalcılık, Post yapısalcılık
3.Hafta *Asıl edebiyat incelemeleri
4.Hafta *Şiir inceleme yöntemleri
5.Hafta *Üslup ve Üslup Bilgisi
6.Hafta *İmaj, İstiare, Sembol, Mit
7.Hafta *Hikâye Etmenin Mahiyeti ve Hikâye Tarzları
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Hikaye etmede kullanılan başlıca anlatım teknikleri
10.Hafta *Karekterizasyon
11.Hafta *Anlatıcı ve Bakış Açısı
12.Hafta *Zaman
13.Hafta *Mekân
14.Hafta *Metin uygulamaları
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 14 3,00 42,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00