Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE8.153 BASIN EDEBİYAT İLİŞKİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Başlangıcından itibaren başlıca gazete ve dergilerin Türk edebiyatının gelişim ve dönüşümündeki etkilerini öğretmek.
Dersin İçeriği : Türk Edebiyatının gelişiminde matbuatın etkileri. Tanzimat sonrası basın-yayın hayatı ve Türk edebiyatı. Tanzimat, Servet-i Fünun, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri edebiyatının gelişiminde etkili olan başlıca yayınların incelenmesi. <br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : GÜNYOL, Vedat (1986) Sanat ve Edebiyat Dergileri, İstanbul: Alan Yayıncılık. Yardımcı Kaynaklar EMİROĞLU, Öztürk (2000) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Edebî Faaliyetleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. DOĞAN, Erdal (1997) Edebiyatımızda Dergiler, İstanbul: Bağlam Yayıncılık. DUMAN, Hasan ve Cengiz KETENE (2000) Osmanlı-Türk Süreli Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu, 1828-1928, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. TUNCER, Hüseyin.(1993) Türk Yurdu Bibliyografyası. İzmir: Akademi Kitabevi ÖZEN, Hatice (1994)Tarihsel Süreç İçinde Türk Kadın Gazete ve Dergileri, 1868-1990.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Edebiyat ve matbuat dünyası
  • 2 Tanzimattan itibaren edebiyat ve basın-yayın ilişkisi
  • 3 Tanzimat dönemi basın-yayın hayatı ve Türk edebiyatı.
  • 4 Edebiyat-ı Cedide dönemi edebiyatı ve matbuat dünyası
  • 5 II. Meşrutiyet dönemi basın hayatı ve edebiyat
  • 6 Cumhuriyet dönemi basın-yayın hayatı ve edebiyat dünyası

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Edebiyat ve matbuat ilişkisi
2.Hafta *Tanzimat dönemi basını ve edebiyat
3.Hafta *Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr gazeteleri ve edebiyat
4.Hafta *Hürriyet ve Tercüman-ı Hakikat gazeteleri ve edebiyat
5.Hafta *Servet-i Fünun dergisi ve edebiyat
6.Hafta *Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua dergileri ve edebiyat
7.Hafta *Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad Dergileri ve edebiyat
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Dergah, Rübab dergileri ve edebiyat
10.Hafta *Anadolu Mecmuası, Meşale, Varlık dergileri ve edebiyat
11.Hafta *Yaprak, Akbaba, Yedigün, Mavi dergileri ve edebiyat
12.Hafta *Fikir Hareketleri, Kadro, Türk Düşüncesi dergileri ve edebiyat
13.Hafta *Hisar, Hareket, Edebiyat, Mavera dergileri ve edebiyat dünyası
14.Hafta *Türk Edebiyatı, Hece, Türk Dili dergileri ve edebiyat
15.Hafta *Final

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 4,00 52,00
Uygulama / Pratik 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 3,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Diğer 5 0,00 0,00
Rapor 1 6,00 6,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00