Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE8.120 KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk mitolojisinin kapsadığı konuları ortaya koymak ve Tanrı, iyeler sistemi ve kült anlayışı kapsamında mitolojik unsurları değerlendirmek; inanç ve mitoloji ilişkisinden hareketle Gök Tanrı inanç felsefesini kavramak.
Dersin İçeriği : İnanç, değerler ve mitoloji ilişkisi. Kamlık sistemi ve şamanizm Türk mitolojisinin temel unsurları: Tanrı kavramı, iyeler âlemi, beşer dünyası Türk kozmogonik anlayışında evren ve dünya tasarımları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : BAYAT,Fuzuli; Türk Mitolojik Sistemi, Ötüken Yay ÇORUHLU,Yaşar; Türk Mitolojisinin Anahatları; Kabalcı Yayınları İNAN, Abdülkadir; Tarihte ve Bugün Şamanizm, TDK Yayınları ÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi, TDK Yayınları TURAN, Ahsen ve OZAN, Meral; Türk Mitolojisine Giriş, Gazi Kitabevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türk mitolojisinin ana hatlarını kavrar
  • 2 Türk mitolojisinin ana hatlarını kavrar
  • 3 Şamanizm ve Gök Tanrı inanç felsefei ile külterel değerler arasında ilişki kurar
  • 4 Şamanizm ve Gök Tanrı inanç felsefei ile külterel değerler arasında ilişki kurar
  • 5 Türk mitolojisinin ana hatlarını kavrar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Konuya giriş: dönem programının tanıtılması ve değerlendirilmesi; ders kaynaklarının bildirilmesi
2.Hafta *Kavram analizi: mit, mitoloji, Şamanizm, Kamlık sistemi
3.Hafta *Türk kozmogonisine analitik bakış: Türklerde evren ve dünya tasarımı Türk Kozmogonisi: Kayra Han Yaratılış Destanı ve Erlik meselesi
4.Hafta *Türk kozmogonisine analitik bakış: Türklerde evren ve dünya tasarımı Türk Kozmogonisi: Kayra Han Yaratılış Destanı ve Erlik meselesi
5.Hafta *İyeler sistemine analitik bakış: iye kavramı, ak ve kara iyeler Kara iyelerin Türk mitolojisinde yeri, önemi ve işlevi Kara iyeler: karabasan ve albastı felsefesi
6.Hafta *İyeler sistemine analitik bakış: iye kavramı, ak ve kara iyeler Kara iyelerin Türk mitolojisinde yeri, önemi ve işlevi Kara iyeler: karabasan ve albastı felsefesi
7.Hafta *İyeler sistemine analitik bakış: iye kavramı, ak ve kara iyeler Kara iyelerin Türk mitolojisinde yeri, önemi ve işlevi Kara iyeler: karabasan ve albastı felsefesi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Göksel ve Yer Sub iyelerinin Türk mitolojisinde yeri ve önemi Umay, Yer Ana va Ak Ana felsefesi
10.Hafta *Türk mitolojisinde renklerin anlamı, önemi ve işlevsel analizi Türk mitolojisinde sayıların anlamı, önemi ve işlevsel analizi
11.Hafta *Türk mitolojisinde renklerin anlamı, önemi ve işlevsel analizi Türk mitolojisinde sayıların anlamı, önemi ve işlevsel analizi
12.Hafta *Türk mitolojisinde renklerin anlamı, önemi ve işlevsel analizi Türk mitolojisinde sayıların anlamı, önemi ve işlevsel analizi
13.Hafta *Öğrenci Sunumları Genel Değerlendirme
14.Hafta *Öğrenci Sunumları Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Tartışmalı Ders 14 3,00 42,00
Ödev 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00