Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE8.117 TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; Arap harfli metni neşrederken izlenmesi gereken yöntemleri aktarmak ve edisyon kritik metodunu kavratmaktır.
Dersin İçeriği : Metin neşri konusunda ilgili çalışmaları tanıtıp bu konu üzerinde yazılmış tenkit yazılarından hareketle çeşitli metin neşirlerini tahlil etmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : A. Ateş, "Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı tevârih-i mülûk -i âl-i Osman münasebeti ile)", Türkiyât Mecmuası, C.VII-VIII, 1 (1942), s. 255. Y.Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara tarihsiz, s. 87. Doç. Dr. Mertol Tulum, “Filolojik Çalışma ve Eski Metinlerin Neşri Üzerine Görüş ve Tenkitler”, Türk DünyasıAraştırmaları, Aralık 1983, s. 3. Prof. Dr. Mertol Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında Usul/ Menâkıbu’l Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Metin neşri hususunda gerekli teorik bilgileri kavrar.
  • 2 Metin neşriyle alakalı yazılan tenkit yazılarını tanır ve üzerine tartışır.
  • 3 Metin tahlili, metin neşri, metin analizi, edisyon kritik, tenkitli metin gibi kavramları tanır ve tartışır.
  • 4 Tenkitli metin kurmada nüsha şeceresi tasnif yöntemlerini bilir.
  • 5 Metin tarihimizin teknik açıdan sağlam şekilde kurulmuş neşirlerini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Metin neşri, metin tahlili, edisyon kritik, tenkidli metin gibi kavramların kullanımı
2.Hafta *Metin neşri, metin tahlili, edisyon kritik, tenkidli metin gibi kavramların kullanımı
3.Hafta *Edisyon kritikte teknik unsurlar
4.Hafta *Edisyon kritikte teknik unsurlar
5.Hafta *Metin neşri ile alakalı çeşitli tenkid yazıları üzerine tartışma
6.Hafta *Metin neşri ile alakalı çeşitli tenkid yazıları üzerine tartışma
7.Hafta *Metin neşri ile alakalı çeşitli tenkid yazıları üzerine tartışma
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Nüsha şecereleri tekniği
10.Hafta *Nüsha şecereleri tekniği
11.Hafta *Ahmed Ateş'in Metin Tenkidi Üzerine adlı yazısı ve tartışma
12.Hafta *Ahmed Ateş'in Metin Tenkidi Üzerine adlı yazısı ve tartışma
13.Hafta *Muhtelif metin neşri örneklerinin incelenmesi
14.Hafta *Muhtelif metin neşri örneklerinin incelenmesi
15.Hafta *Final sınavı


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ödev 12 2,00 24,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00