Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE8.111 KARŞILAŞTIRMALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI NESRİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; tarihî seyri içinde ve örnek metinlerin incelenmesi yoluyla, Türk nesrinin genel, tür ve üslup özelliklerinin tanınmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Türk nesrinin tarihi gelişimi, genel ve üslup özelliklerinin tanınması, örnek metinlerden hareketle klasik Türk edebiyatı içindeki yeri ve öneminin kavranması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İz, Fahir (1995), Eski Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ, Ankara. Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-şuarâ, İbrahim Kutluk (hz.) (1978), TTK, Ankara. Riyâzî Muhammed Efendi, Tezkiretü'ş-şuarâ, Namık Açıkgöz (hz.) (2017), e-kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Râmiz, Âdâb-ı zurafâ, Sadık Erdem (hz.) (1994), AKMY, Ankara. Fatîn DAVUD, Hâtimetü’l- eşâr, Ömer Çifçi (hz.) (2017), e-kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türk nesrinin genel özelliklerini tanır.
  • 2 Nesirde kullanılan üslupları sıralar ve özelliklerini belirtir.
  • 3 Örnek metinlerdeki üslup özelliklerini gösterir.
  • 4 Örnek metinleri okur ve değerlendirir.
  • 5 Türk nesrinin tarihi gelişimini takip eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *Türk nesrinin tarihî gelişimi
3.Hafta *Türk nesrinin genel özellikleri ve nesir türleri
4.Hafta *Dinî metinlerden örnekler
5.Hafta *Menkıbevi İslam tarihi metinlerinden örnekler
6.Hafta *Dinî-Destani metin örnekleri
7.Hafta *Hikâye örnekleri
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Destani eserlerden örnekler
10.Hafta *Tarih metinlerinden örnekler
11.Hafta *16. yüzyıl tezkirelerinden örnek metinler
12.Hafta *17. yüzyıl tezkirelerinden örnek metinler
13.Hafta *18. yüzyıl tezkirelerinden örnek metinler
14.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00