Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENE510 SU KAYNAKLARI VE ENERJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Su kaynaklarının geliştirilmesini ve su kaynaklarını geliştirmek için gerekli su yapılarını tasarlamayı, öğretmek
Dersin İçeriği : Su kaynaklarına giriş, hidrograf analizi, taşkın ötelemesi,rezervuar, barajlar, bağlamalar, dolusavak, akarsularda katı madde hareketi, hidroelektrik enerjisi, su temini, sulama, drenaj
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Mays, L.W. Water Resources Engineering, Wiley, 2010. (2nd edition) 2. Yanmaz, A.M. 2013. Applied Water Resources Engineering, 4th Edition, METU Press, Ankara. 3. Usul N. Engineering Hydrology, METU Press. (4th‐ Edition) 4. Hansen, V.E., Israelsen, O.W., and Stringham, G.E., 1980. Irrigation Principles and Practices, John Wiley and Sons, New York.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Su kaynaklarının Flow3D HAD programında simülasyonları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Bilgisayar Programı Kullanabilme
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Erman Ülker
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr.Üyesi Erman ÜLKER
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Hidrografik analizini anlama
  • 2 Taşkın ötelemesini anlamak
  • 3 Akarsulardaki sediment taşınımını hesaplamalarını yapabilmek
  • 4 Barajları planlamak
  • 5 Bağlama tasarlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Su Kaynakları Mühendisliğine Giriş
2.Hafta *Su Kaynakları Mühendisliğine Giriş
3.Hafta *Su Kaynakları Mühendisliğine Giriş
4.Hafta *Hidrolik Tasarım İçin Hidroloji
5.Hafta *Hidrolik Tasarım İçin Hidroloji
6.Hafta *Rezervuar
7.Hafta *Rezervuar
8.Hafta *Barajlar ve Savaklar
9.Hafta *Barajlar ve Savaklar
10.Hafta *Barajlar ve Savaklar
11.Hafta *Su Gücü
12.Hafta *Su Kaynaklarının Flow 3D de simülasyonu
13.Hafta *Su Kaynaklarının Flow 3D de simülasyonu
14.Hafta *Su Kaynaklarının Flow 3D ile simülasyonu

  • 1 Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 1 6,00 6,00
Proje 1 9,00 9,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 6,00 84,00
Toplam : 183,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00