Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-HEM.15 LİDERLİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin, liderlik özelliklerini bilmesi, liderlik tarzlarını dikkate alarak değerlendirme yapabilmesi, liderlik özelliklerini sergileyebilmesi ve mesleki sorunlarını çözebilmesi için liderlik becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği : Liderlik dersinde; lider, yönetici kavramları, liderliğin tarihçesi, liderlik teorileri, liderlik stilleri, liderliğin temel özellikleri, liderlik becerileri, liderlik tarzlarına göre bir liderin değerlendirilmesi, vizyoner liderlik, ekip yaklaşımı ve liderlik, kadın, liderlik ve güç, liderlik ve siyaset, iz bırakan liderler konuları anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-Kouzes J, Posner B (2017) Olağanüstü liderlik, Mediacat Yayıncılık 2-Üçok T, Liderlik ve Yönetici Davranış Geliştirme, Gazi Kitabevi. 3-Baltaş A. (2005) Ekip Çalışması ve Liderlik. Remzi Kitabevi, İstanbul. 4-Aslan Ş (2013) Geçmişten Günümüze Liderlik Kuramları, Eğitim Kitabevi Yayınları. 5-Ferguson A, Moritz M (2018) Liderlik, Pegasus yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konu anlatımı, soru cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, film gösterimi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Melek Ardahan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yoktur
Dersin Verilişi : Örgün

 • 1 1.Lider ve yönetici arasındaki farkı kavrayabilme
 • 2 2. Liderlik teorilerini açıklayabilme
 • 3 3. Liderlik stillerini analiz edebilme
 • 4 4. Liderlik becerilerinin farkına varabilme
 • 5 5. Liderlik özelliklerini sergileyebilme
 • 6 6. Liderlik tarzlarını bilme ve değerlendirme yapabilme
 • 7 7. Vizyoner liderliği tanımlayabilme
 • 8 8.Mesleğindeki mevcut liderlik uygulamalarını eleştirel olarak değerlendirme
 • 9 9.Mesleki sorunların çözümüne yönelik liderlik becerilerini kullanabileceği bir planlama yapma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Lider, yönetici kavramları, liderliğin tarihçesi
2.Hafta *Liderlik teorileri
3.Hafta *Liderlik stilleri
4.Hafta *Liderliğin temel özellikleri
5.Hafta *Liderlik özelliklerini sergileme, liderlik becerileri
6.Hafta *Fredfiedler’in liderlik modelinin analizi ve gerçek hayattan bir liderin değerlendirilmesi
7.Hafta *Dönüşümcü ve karizmatik liderlik tarzlarının incelenmesi ve gerçek hayattan bir liderin değerlendirilmesi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Grup çalışması
10.Hafta *Vizyoner liderlik
11.Hafta *Ekip yaklaşımı ve liderlik
12.Hafta *Kadın, liderlik, güç
13.Hafta *Liderlik ve siyaset
14.Hafta *İz bırakan liderler
15.Hafta *Final

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Vize 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Final 1 1,00 1,00
Küçük Grup Çalışması 1 2,00 2,00
Ev Ödevi 1 4,00 4,00
Toplam : 46,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00