Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE224 DİNAMİK 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, mühendislik öğrencilerine cisimlere ve sistemlere etkiyen kuvvetleri hesaplayabilme ve bu kuvvetlerin cisimlerin hareketi üzerindeki etkilerini belirleyebilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Parçacığın kinematiği (doğrusal ve eğrisel hareket, bağıl hareket, hareketin değişik koordinat sistemlerinde tanımlanması). Parçacığın kinetiği (Newton'un ikinci hareket yasası, iş-enerji ilişkisi ve impuls-momentum kavramları). Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği (dönme, ötelenen ve dönen eksenlerde bağıl hareket, Coriolis ivmesi). Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. R.C. Hibbeler." Engineering Mechanics: Dynamics" 2. J.L. Meriam, L.G. Kraige. "Engineering Mechanics: Dynamics" 3. Ders notları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derste verilecek bilgiler, verilecek uygulamaya yönelik ödevler ve dönem projesi ile desteklenecek, quizler, vizeler ve final sınavıyla değerlendirilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Erman Ülker
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araştırma Görevlisi Ertuğrul Türker UZUN
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 Parçacığın hareketinde konum, hız ve ivme arasındaki ilişkileri belirleyebilme,
  • 2 Parçacık üzerine etkiyen kuvvetleri belirleyebilme,
  • 3 Bağıl hareket sonucu otaya çıkan kuvvetleri analiz edebilme,
  • 4 İş enerji, impuls-momentum gibi büyüklükler arasındaki ilişkileri belirleyebilme,
  • 5 Rijit cisimlerin düzlemsel hareketlerini analiz edebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dinamiğe giriş, temel tanımlar ve kavramlar, parçacık kinematiği: konum vektörleri ve doğrusal hareket.
2.Hafta *Parçacık kinematiği: Eğrisel hareket, kartezyen koordinatlar, normal ve teğetsel koordinatlar, bağıl hareket.
3.Hafta *Parcacık kinematiği: polar koordiantlar, kartezyen ve silindirik koordinatlarda eğrisel hareket, bağıl hareket (ötelenmiş eksenlerde)
4.Hafta *Parçacık kinetiği: Kuvvet, kütle, ivme, Newton'un ikinci yasası, hareket denklemleri.
5.Hafta *Parçacık kinetiği: Doğrusal hareket, eğrisel hareket.
6.Hafta *1. Vize
7.Hafta *İş ve enerji, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji
8.Hafta *Itme ve momentum: doğrusal itme ve doğrusal momentum, açısal itme ve açısal momentum, çarpışma.
9.Hafta *Rijit cisimlerin düzlem kinematiği: yer değiştirme, dönme ve genel hareket, bağıl hareket analizleri
10.Hafta *Bağıl hareket, dönen eksenlere göre hareket.
11.Hafta *2. Vize
12.Hafta *Rijit cisimlerin düzlem kinetiği: yer değiştirme.
13.Hafta *Rijit cisimlerin düzlem kinetiği: sabit eksen etrafında dönme, genel hareket denklemleri.
14.Hafta *Rijit cisimlerin kinetiği: Rijit cisimler için iş-enerji ve itme-momentum ilişkileri
15.Hafta *Titreşim, sönümsüz ve sönümlü serbest titreşim
*Sayısal örnek

  • 4 Final : 50,000
  • 8 Vize : 20,000
  • 9 Vize 2 : 20,000
  • 10 Kısa Sınav : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 3,00 6,00
Kısa Sınav 3 2,00 6,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 2 12,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Quiz Hazırlık 3 2,00 6,00
Toplam : 155,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00