Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
OPR201 MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencilere, mühendislik uygulamaları kullanılarak, olasılık ve istatistik teorisini tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : İstatistik ve Veri Analizine Giriş, Olasılık, Kesikli ve Sürekli Rasgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları, Örneklem Dağılımları, Tahminleme, Hipotez Testleri, Doğrusal Regresyon ve Korelasyon
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : "Probability and Statistics for Engineers and Scientists", 9th Edition, Pearson by R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, and K. Ye. "Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists", 5th Edition, Academic Press by S. M. Ross. "Applied Statistics and Probability for Engineers", 6th Edition, Wiley by D. C. Montgomery and G. C. Runger.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze ve öğrenci merkezli interaktif eğitim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Serdar Dindar
Doç. Dr. Femin Yalçın Küçükbayrak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunuş, Yüzyüze eğitim

 • 1 Veriyi grafiksel ve nümerik olarak analiz eder ve yorumlar.
 • 2 Olasılık ve kuralları hakkındaki temel kavramları kullanır.
 • 3 Koşullu olasılığı tanımlar, olayların bağımsızlığını tartışır ve toplam olasılık kuralı ve Bayes teoremini uygular.
 • 4 Kesikli rasgele değişkenleri tanır ve olasılık dağılımlarını, beklenen değerlerini, varyans ve standard sapmalarını hesaplar.
 • 5 Sürekli rasgele değişkenleri tanır ve olasılık dağılımlarını, beklenen değerlerini, varyans ve standard sapmalarını hesaplar.
 • 6 Rasgele değişkenlerin marjinal olasılık dağılımlarını elde etmek için ve kovaryans ve korelasyon katsayılarını hesaplamak için ortak dağılım fonksiyonlarını kullanır.
 • 7 Temel örneklem dağılımlarını inceler.
 • 8 Bilinmeyen popülasyon parametleri için güven aralıkları oluşturur.
 • 9 Hipotez testi prosedürlerini uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İstatistik ve Veri Analizine Giriş
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
2.Hafta *İstatistik ve Veri Analizine Giriş
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
3.Hafta *Olasılık
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
4.Hafta *Rasgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
5.Hafta *Rasgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
6.Hafta *Matematiksel Beklenti
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Kesikli Olasılık Dağılımları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
9.Hafta *Sürekli Olasılık Dağılımları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
10.Hafta *Örneklem Dağılımları ve Veri Tanımlamaları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
11.Hafta *Tek- ve Çift-Örneklem için Tahminleme Yöntemleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

12.Hafta *Tek- ve Çift-Örneklem için Tahminleme Yöntemleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

13.Hafta *Tek- ve Çift-Örneklem için Hipotez Testleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
14.Hafta *Tek- ve Çift-Örneklem için Hipotez Testleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
15.Hafta *Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

 • 3 Final : 40,000
 • 4 Vize : 30,000
 • 5 Vize 2 : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Toplam : 137,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00