Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE214 MALZEME TERMODİNAMİĞİ II 3,00 0,00 0,00 5,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin, çözelti termodinamiğinin temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması, Raoult kanunu vasıtasıyla ideal çözeltiler için geliştirilmiş termodinamik denklemlerin gerçek çözeltilere uyarlanmasını anlaması ve gerçek çözeltilerin termodinamik özelliklerinin hesabını metalurji ve malzeme mühendisliği alanında sıkça karşılaşılabilecek açık sistemlere uygulayabilmesidir.
Dersin İçeriği :
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar :
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu ders kapsamında uygulanacak olan öğrenme yöntemleri; anlatma, tartışma ve problem çözmedir. Uygulanacak olan öğretim teknikleri ise soru-cevap, ikili ve grup çalışmaları, bilimsel araştırma ve incelemedir. Öğretim elemanı dersi öğrencilere görsel teknikleri (projektör vb.) kullanarak anlatır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Onur Ertuğrul

  • 1 Çözelti termodinamiğinin temel tanımlarını ve kavramlarını açıklayabilecektir.
  • 2 Raoult, Henry ve düzenli çözelti kanunlarını açık sistemlere uygulayabilecektir.
  • 3
  • 4
  • 5

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akışkanların Termodinamik Özellikleri
2.Hafta * Sabit Kompozisyonlu Sistemler
3.Hafta *Değişken Kompozisyonlu Sistemler: Ideal Durum
4.Hafta *Değişken Kompozisyonlu Sistemler: Ideal Olmayan Durum
5.Hafta *Çözeltilerde Kısmi ve Artık Özellikler
6.Hafta *Karışım veTermodinamik Özelliklerdeki Değişimler
7.Hafta *Çözelti Kısmi ve Toplam Özelliklerinin Hesaplanmasında Matematiksel Yöntemler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kimyasal Potansiyel ve Denge Kriteri
10.Hafta *Kimyasal Tepkime Dengesi I – Denge Kompozisyonunu Hesaplama
11.Hafta *Kimyasal Tepkime Dengesi I – Tepkime Oranını Hesaplama
12.Hafta *Çözeltiler için Genel Termodinamik Özellikler
13.Hafta *Çözeltilerde Gibbs-free enerji
14.Hafta *Örnek Sorular

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü