Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE222 MÜHENDİSLİK İÇİN İSTATİSTİKSEL METOTLAR 3,00 0,00 0,00 5,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencilere, mühendislikte kullanılan istatistiksel yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : İstatistik ve Veri Analizine Giriş, Olasılık, Kesikli ve Sürekli Rasgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları, Örneklem Dağılımları, Tahminleme, Hipotez Testleri, Doğrusal Regresyon ve Korelasyon
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : "Engineering Statistics", 5th Edition, Wiley by D. C. Montgomery, G. C. Runger, and N. F. Hubele (2010).<br />"Probability and Statistics for Engineers and Scientists", 9th Edition, Pearson by R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, and K. Ye (2011).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze ve öğrenci merkezli interaktif eğitim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Onur Ertuğrul
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunuş, Yüzyüze eğitim

 • 1 Veriyi grafiksel ve nümerik olarak analiz eder ve yorumlar.
 • 2 Olasılık ve kuralları hakkındaki temel kavramları kullanır.
 • 3 Koşullu olasılığı tanımlar, olayların bağımsızlığını tartışır ve toplam olasılık kuralı ve Bayes teoremini uygular.
 • 4 Kesikli rasgele değişkenleri tanır ve olasılık dağılımlarını, beklenen değerlerini, varyans ve standard sapmalarını hesaplar.
 • 5 Sürekli rasgele değişkenleri tanır ve olasılık dağılımlarını, beklenen değerlerini, varyans ve standard sapmalarını hesaplar.
 • 6 Temel örneklem dağılımlarını inceler.
 • 7 Bilinmeyen popülasyon parametleri için güven aralıkları oluşturur.
 • 8 Hipotez testi prosedürlerini uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İstatistik ve Veri Analizine Giriş
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
2.Hafta *İstatistik ve Veri Analizine Giriş
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
3.Hafta *Olasılık
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
4.Hafta *Rasgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
5.Hafta *Rasgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
6.Hafta *Matematiksel Beklenti
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Kesikli Olasılık Dağılımları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
9.Hafta *Sürekli Olasılık Dağılımları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
10.Hafta *Örneklem Dağılımları ve Veri Tanımlamaları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
11.Hafta *Tek- ve Çift-Örneklem için Tahminleme Yöntemleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

12.Hafta *Tek- ve Çift-Örneklem için Tahminleme Yöntemleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

13.Hafta *Tek- ve Çift-Örneklem için Hipotez Testleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
14.Hafta *Tek- ve Çift-Örneklem için Hipotez Testleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

 • 1 Vize : 30,000
 • 2 Vize 2 : 30,000
 • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Toplam : 137,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00