Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE219 MALZEME STATİĞİ VE MUKAVEMETİ 3,00 0,00 0,00 5,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste; kuvvet ve moment vektörlerinin 2 ve 3 boyutlu hesaplaması, rijid cisimler üzerine etki eden kuvvet ve moment sistemlerinin bileşenlerini bulabilme, serbest cisim diagramlarını çizebilme ve bağlantı türlerini ortaya koyabilme, katı cisimlere cisimlere uygulanan yükler sonucunda elastik bölgede meydana gelen gerilme ve deformasyonların belirlenmesi konularında temel düzeyde bilgiler verilir.
Dersin İçeriği : Statik Kavramı, 3 Boyutlu uzayda Vektör bileşenleri , Partikül Statiği, Kuvvet ve Moment kavramları, Rijid cisimlerin dengesi, Gerilme, Gerinim, Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Eksenel Yükleme, Burulma, Eğilme,
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Engineering Mechanics: Statics, 12e, R.C. Hibbeler, 2010, Prentice Hall. Mechanics of Materials, 8 e, R.C. Hibbeler,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Dersle ilgili Sınıf dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 2)Haftalık Düzenli Teorik Dersler 3)Laboratuar 4)Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 5)Uygulama olarak yapılacak olan problem çözümleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ödevlerle desteklenebilir
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Atan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Asistanlar
Dersin Verilişi : Sunum ve anlatım

 • 1 Kuvvet ve momentin vektörel olarak gösterimini anlamak
 • 2 Aynı düzlemi paylaşan, yayılı, paralel ve genel üç boyutlu kuvvet sistemlerini anlayabilme yeteneği kazandırmak.
 • 3 Rijid cismi çevresinden ayırıp serbest cisim diyagramını çizebilme yeteneği kazandırmak.
 • 4 Denge denklemlerini kullanarak bilinmeyen kuvvet ve momentleri hesaplayabilme yeteneği kazandırmak.
 • 5 Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çizme yeteneği kazandırmak.
 • 6 Elemanlar üzerindeki yükleme tiplerini analiz ve ayırt edebilmek
 • 7 Eksenel yükleme gerilme ve gerinimleri hesap edebilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel Prensipler
2.Hafta *Kuvvet Vektörleri
3.Hafta *Kuvvet Vektörleri, Partikül Dengesi
4.Hafta *Partikül Dengesi Kuvvet Sistemi Bileşenleri
5.Hafta *Kuvvet Sistemi Bileşenleri
6.Hafta *Ara Sınav 1
7.Hafta *Rijid Cisim Dengesi
8.Hafta *Rijid Cisim Dengesi
9.Hafta *Yapısal Analiz
10.Hafta *İç Kuvvetler
11.Hafta *Eksenel Yükleme
12.Hafta *Ara Sınav 2 Burulma
13.Hafta *Eğilme
14.Hafta *Eğilme

 • 1 Vize : 20,000
 • 4 Derse Katılım : 0,000
 • 5 Final : 50,000
 • 6 Kısa Sınav : 10,000
 • 7 Vize 2 : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Proje 1 6,00 6,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 2,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 2 1,00 2,00
Toplam : 109,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 5,00