Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE213 MALZEME TERMODİNAMİĞİ I 3,00 0,00 0,00 5,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Termodinamik yasaların, kavramların ve matematiksel ilişkilerin, metalurjik işlemler, malzeme üretimi ve malzeme sorunlarına etkilerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : İş ve enerji kavramları, Sistem ve durum fonksiyonları, Denge, Termodinamiğin yasaları (0., 1., 2. yasalar), Kararlı hal (açık sistemler), Metalurjik proseslerin termodinamik açıdan değerlendirilmesi, Isı kapasitesi, Entalpi değişimi, Entropi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Introduction to the Thermodynamics of Materials, David R. Gaskell, Taylor & Francis, 2003, ISBN 1-56032-9920
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınavlar, sunumlar, ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Onur Ertuğrul
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Asistanlar
Dersin Verilişi : Yüzyüve eğitim.

  • 1 Termodinamiğin temel yasalarını tanımlayabilmek
  • 2 Enerji kavramı ve enerji dönüşümlerinin aktarılması
  • 3 Entalpi, entropi ve serbest enerji arasındaki dönüşümlerinin sağlanması
  • 4 Kimyasal reaksiyonların yönü ve denge durumlarının analizi
  • 5 Metalurji proseslerindeki kimyasal değişimlerin hesaplanmasında termodinamik yasalarının kullanımı
  • 6 Kimyasal zararların ifade edi ve termodinamik yasalar çerçevesinde uzak durulması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Enerji ve temel kavramlar
2.Hafta *Durum, Durum fonksiyonları, termodinamik özellikler
3.Hafta *1. Termodinamik yasası
4.Hafta *Quiz 1
5.Hafta *Entalpi ve tepkimelerin entalpi değişiminin hesaplanması
6.Hafta *İkinci yasa; entropi kavramı ve değişimlerinin hesaplanması
7.Hafta *Üçüncü yasa; entropinin istatistiksel yorumu
8.Hafta *Quiz 2
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Gibbs serbest enerjisi kavramı ve tepkimeler için kullanımı
11.Hafta *Aktivite kavramı ve kimyasal tepkimelerin denge sabitinin hesaplaması ile denge durumlarının tahmini
12.Hafta *Gazların kendi aralarında ve yoğun fazlarla yaptıkları tepkimelerin incelenmesi
13.Hafta *Termodinamikte yardımcı fonksiyonlar

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Final : 50,000
  • 3 Ödev : 25,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Teorik Ders Anlatım 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Vize 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Ödev 5 10,00 50,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Toplam : 138,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00