Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE215 MALZEME BİLİMİ I 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin temel amacı mühendislik malzemelerinin türleri, kullanımları, karakteristik özellikleri hakkında temel bilgileri vermektir. Malzemelerin yapısı, özellikleri, işlemleri arasında ilşkileri anlamış olmaktır. Malzemelerin çeşitli mekanik özelliklerinin nasıl ölçüldükleri ve bu özelliklerin ne anlama geldikleri verilecektir. Mühendislik malzemelerinin yapı ve özeliklerini değiştirmede ısıl aktivasyon işleminin nasıl kullanıldığı gösterilecektir. Bu ders son olarak faz diyagramlarının temel prensipleri ile mühendislik malzemelerinin hasarı konularını kapsamaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır; Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, Katı malzemelerde atom yapısı ve bağlanma, Kristal katıların yapısı, malzeme kusurları, yayınma, malzemelerin mekanik davranışı, dislokasyon ve mukavimleşme mekanizmaları, hasar, faz diyagramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Materials Science and Engineering, 8th/ 9th Edition SI Version William D. Callister. David G. Rethwisch WILEY
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, seminer, sunular, teknik gezi, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fethullah Güneş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim, sunum, problem çözümü

 • 1 Mühendsilik malzemelerinin kullanımı hususunda bilgi sahibi olmak
 • 2 Malzemelerin özelliklerine göre seçimi konusunda bilgi sahibi olmak
 • 3 Metaller,polimerler,seramikler, kompozitler ve ileri malzemeler kapsayan malzeme türleri konusunda bilgi edinmiş olmak
 • 4 Özellikler,yapılar,işlemler ve performans arasındaki ilişkileri anlamış olmak
 • 5 Katılarda atomlar arası bağlar,bağ türleri,iyonik,kovalent,metalik hidrojen ve Vander Waals bağlarını anlamış olmak
 • 6 Malzemenin üretimi ve tasarımda başarılı bir şekilde uygulanmasında krtik öneme sahip olan katılarda yayınma prensiplerini öğrenmiş olmak.
 • 7 Malzemelerde var olan malzeme kusurları çeşitleri ve bunların mekanik davranışa etkisi konusunda bilgilenmiş olmak
 • 8 Mühendislik gerilme-şekil değişimi eğrisi ve direngenlik,mukavemet,sertlik,düktilite ve tokluk gibi mekanik özellikleri anlamış olmak.
 • 9 Ticari anlamda önemli bazı mühendilik malzemelerinin faz diyagramları ve türleri hakkında bilgi edinmiş olmak
 • 10 Çalışma koşullarına göre malzemelerin nasıl krıldıkları ve hasara uğradıkları hakkında temel bilgilere sahip olmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1- Giriş
2.Hafta *2- Atomik yapılar ve bağlar
3.Hafta *3- Kristal yapının temelleri
4.Hafta *4- Kristalin katıların yapıları
5.Hafta *5- Katılarda kusurlar
*Optik mikroskop
6.Hafta *6- Katılarda kusurlar (devam)
7.Hafta *7- Difüzyon
8.Hafta *8- Difüzyon (devam)
*Çekme deneyi
9.Hafta *9- Vize
10.Hafta *10- Metallerin mekanik özellikleri
11.Hafta *11- Gerilim-Gerinim, Malzemelerin elastik özellikleri.; Çekme gerilimi uygulamaları
12.Hafta *12- Dislokasyonlar ve mukavemetleşme mekanizmaları
13.Hafta *13- Toparlanma, yeniden kristalleşme, tane büyümesi
14.Hafta *14 Laboratuvar (Gerilim-gerinim, elastik özellikler ve çekme dayanımı testleri)

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Ödev : 5,000
 • 3 Quiz : 5,000
 • 4 Laboratuvar : 5,000
 • 5 Final : 45,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Araştırma Sunumu 20 1,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 20 3,00 60,00
Laboratuvar 2 3,00 6,00
Derse Katılım 1 10,00 10,00
Ödev 20 1,00 20,00
Vize 20 3,00 60,00
Toplam : 176,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00