Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBBF332 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, çalışma ortamında birey ve çalışma yaşamı arasındaki uyumun sağlanması ile birlikte, ortamdaki zorluklar ve fırsatlar hakkında psikolojik açıdan bir anlayış oluşturmaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında öncelikle çalışmanın anlamı ve birey için ne anlama geldiği üzerinde durulacaktır. Çalışma yaşamında bireyin algı ve tutumları değerlendirilip, iş doyumu, işe ve örgüte bağlanma konuları tartışılacaktır. İş ve birey uyumunu sağlamak adına işe alımın önemi vurgulanacaktır. Daha olumlu bir çalışma yaşamına ulaşmak adına önemli olan motivasyon teorileri üzerinde durulacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Keser, A. & Kümbül Güler, B., (2016) “Çalışma Psikolojisi”, Umuttepe Yayınları.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />• Griffin, R. W. & Moorhead, G. (2014). Organizational Behavior: Managing People and Organizations (11th edition). South-Western, Cengage Learning.<br />• Aamodt, M. G. (2010). Industrial/Organizational Psychology: An Applied Approach. (6th Edition). Wadsworth: Cengage Learning.<br />• Muchinsky, P. M. (2006). Psychology Applied to Work. (8th Edition). Belmont, CA: Thomson Wadsworth.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüzyüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Burcu Güler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : örgün

  • 1 • Çalışma yaşamı hakkındaki algıyı anlamak.
  • 2 • Tarihsel süreçte "çalışma"nın değişen anlamı hakkında yorumda bulunmak.
  • 3 • Tatminkar ve verimli çalışma ortamı koşullarını anlamak.
  • 4 • Çalışma yaşamında bireyin psikolojik ve sosyal sorunlarını belirleyebilmek.
  • 5 • Bireyin çalışmaya, insan ilişkilerine ve işyerine yönelik tutumlarını anlamak.
  • 6 • Seçme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 7 • Performans ölçümü tekniklerini öğrenmek.
  • 8 • Örgütlerde kullanılan etkin eğitim yöntemleri hakkında farkındalık kazanmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çalışma ve Birey için Çalışmanın Anlamı
2.Hafta *Çalışma Psikolojisinin Kapsamı ve Tarihçesi
3.Hafta *Çalışma Hayatında Bireysel Davranışlar
4.Hafta *İş Analizi ve Değerlendirmesi
5.Hafta *Eleman Seçme: İşe Alım, Görüşme, Referans Testi
6.Hafta *Çalışma Yaşamında Motivasyon
7.Hafta *Çalışma Aracılığyla Çalışan Performansını Motive Etme
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Ödüller Aracılığıyla Çalışan Performansını Motive Etme
10.Hafta *Çalışan Tatmini
11.Hafta *İşe ve Örgüte Bağlılık
12.Hafta *Stres ve İş-Özel Yaşam Dengesi
13.Hafta *Performans Değerlendirme
14.Hafta *Eğitim Sistemleri Tasarlama ve Değerlendirme
15.Hafta *final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00