Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBBF231 İNSAN GELİŞİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, psikoloji alanı dışındaki öğrencilere gelişim psikolojisi alanına dair temel kavramları, kuramları ve gelişim alanlarını tanıtarak insan gelişimi ile ilgili bütüncül bir bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında öncelikle gelişim psikolojisine ilişkin temel kavramlar tanıtılarak, yaşam boyu gelişim kavramı ve dayanakları ele alınacaktır. İnsan gelişimini açıklayan temel kuramlar (Psikanalitik Kuram, Psikososyal Gelişim Kuramı, Bilişsel Gelişim Kuramı, Davranışçı ve Sosyal Öğrenme Kuramı, Etolojik Kuram ve Ekolojik Kuram) anlatılacaktır. Bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri ve bu dönemlere özgü fiziksel, bilişsel, duygusal/psikososyal ve dil gelişimleri ele alınacaktır. Ayrıca gelişim psikolojisi araştırmalarında kullanılan temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Santrock, J. W. (2011). Yaşam Boyu Gelişim (13. Basımdan çeviri), Ankara: Nobel Yayınları. Yardımcı Kaynaklar Laura Berk (2013). Bebekler ve Çocuklar (çev.ed.; N., Işıkoğlu Erdoğan) Ankara: Nobel. Santrock, J.W. (2012). Ergenlik.(Yay.Haz. D.M.Siyez). Ankara: Nobel. Miller, P. H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları (Yay.Haz. B. Onur). Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. İnanç, B. Y., Bilgin, M., & Atıcı, M. K. (2017). Gelişim psikolojisi. Ankara: Nobel.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüzyüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Demet Vural Yüzbaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : örgün

  • 1 - Gelişim psikolojisine ilişkin temel kavramları tanımak
  • 2 - Yaşam boyu gelişim kavramını ve ilkelerini öğrenmek
  • 3 - Gelişim psikolojisi kuramları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4 - Farklı yaşam dönemlerinde insanın fiziksel, bilişsel, duygusal/psikososyal ve dil gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak
  • 5 - Gelişim Psikolojisi araştırmalarında kullanılan temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve temel kavramlara giriş
2.Hafta *Yaşam boyu gelişim kavramı
3.Hafta *Gelişim Psikolojisi Kuramları (Psikanalitik Kuramlar ve Bilişsel Gelişim Kuramı)
4.Hafta *Gelişim Psikolojisi Kuramları (Davranışçı, Etolojik ve Ekolojik Kuramlar)
5.Hafta *Kalıtım ve doğum
6.Hafta *Bebeklik dönemi
7.Hafta *Erken çocukluk dönemi
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Orta ve geç çocukluk dönemi
10.Hafta *Ergenlik dönemi
11.Hafta *Genç yetişkinlik dönemi
12.Hafta *Orta yetişkinlik dönemi
13.Hafta *İleri yetişkinlik dönemi
14.Hafta *Gelişim psikolojisinde temel araştırma yöntemleri
15.Hafta *final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00