Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE102 ÖLÇMENİN TEMELLERİ 3,00 1,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Jeodezik ölçme yöntemleri, ölçme cihazları, hesaplama metotları ve ölçme tekniği uygulamalarının incelenmesi.
Dersin İçeriği : Ölçme tekniğinin temelleri, açı ve uzunluk ölçmeleri, poligon ölçüm ve hesapları, ölçme tekniği için temel bilimlerin önemi, gözlemler ve hatalar, ölçme aletleri ve çeşitli ölçme hesap yöntemleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. C.D., Ghilani and P.R., Wolf, 2008. Elementary Surveying; An Introduction to Geomatics. Pearson, Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, Tartışma, Sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mevlüt Yetkin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Uzman Ömer BİLGİNER
Dersin Verilişi : Yüz Yüze, Arazi Çalışması

 • 1 Ölçme aletleri ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi
 • 2 Gözlemlerdeki hatalar ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi
 • 3 Arazi ve ofis çalışmaları ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi
 • 4 Poligon ölçüm ve hesaplamalarını yapabilmek
 • 5 Ölçüm birimlerinin öğrenilmesi
 • 6 Matematik, geometri ve trigonometri bilimlerinin ölçme için öneminin kavranması
 • 7 Kutupsal ve dikdörtgensel koordinatlar kavramlarının öğrenilmesi
 • 8 Açı, doğrultu ve uzunluk ölçümlerini yapabilmek
 • 9 İlerden kestirme problemlerini çözebilmek
 • 10 Koordinat geometrisinin önemini kavramış olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Jeodezik ölçme yöntemleri, temel koordinat sistemleri ve birimler
3.Hafta *Gözlemlerdeki hatalar teorisi ve hata yayılımı
4.Hafta *Ölçme için temel istatistik
5.Hafta *Elektronik takeometreler
6.Hafta *Açılar ve doğrultular
7.Hafta *Mesafe ölçmeleri
8.Hafta *Elektronik takeometreler ile ölçme
9.Hafta *Poligon ölçüm ve hesapları I
10.Hafta *Poligon ölçüm ve hesapları II
11.Hafta *Çekül sapması, manyetik deklinasyon ve yakınsama açısı
12.Hafta *Ölçme hesapları
13.Hafta *Kartezyen ve kutupsal koordinatlar
14.Hafta *Koordinat geometrisi

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Ödev : 10,000
 • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 3 3,00 9,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Saha/Arazi Çalışması 3 4,00 12,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00