Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR130 TÜRK TARİHİNİN ESKİ ÇAĞLARI 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı tarih öncesi dönemden başlayarak Türk adının yaygın olarak kullanıldığı döneme kadar gelen bir zaman diliminin anlaşılması, yorumlanması, benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulabilmesidir. Bunun için tarihçinin elindeki kaynaklar, kavram ve metotlar üzerine temel bilgiler verilecektir. Ayrıca bu dersle eleştirel bir bakış geliştirilmesi teşvik edilecektir.
Dersin İçeriği : Türklerin Anayurdu meselesi, Milattan önce ve sonra Türk yayılması, Göçler, Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri; Hunlar (Asya Hunları, Avrupa Hunları Akhunlar), I. II. Göktürk ve Uygur Devletleri’nin siyasî tarihleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997. Lagos Ligeti, Asya Hunları, Tanrının Kılıcı Atilla, İstanbul 1996. Saadettin Gömeç, Kök-Türk Tarihi, Ankara 1999. Özkan İzgi, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi, Ankara 1987. Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, Orta Asya Türk Tarihine ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
  • 2 Öğrenciler, bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
  • 3 Öğrenciler, Türk Tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
  • 4 Öğrenciler, Türk Tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
  • 5 Öğrenciler, Türk Tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Orta Asya Türk Tarihine Dair Kaynakların Değerlendirilmesi
2.Hafta *Türk adının kaynaklarda bilimsel ve bilimsel olmayan açıklamaları
3.Hafta *Tarih öncesinde Orta Asya: İskitler ve Sarmatlar
4.Hafta *Büyük Hun Devleti
5.Hafta *Ak Hunlar, Batı Hun İmparatorluğu ve Tabgaçlar
6.Hafta *Hunlar devrinde sanat, din ve kültürel hayat
7.Hafta *Avarlar, Güney Rusya Bozkırlarının Halkları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Birinci Göktürk Devleti, Doğu ve Batı Göktürkleri
10.Hafta *İkinci Göktürk Devleti ve Göktüklerin kültürel hayatına bir bakış
11.Hafta *Bulgarlar
12.Hafta *Hazarlar
13.Hafta *Uygurlar
14.Hafta *Kırgızlar ve Türgişler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00