Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR128 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı olasılık ve İstatistiğin temel kavramlarını öğrenerek sosyal bilimlerde uygulamalarını yapabilmektir. Bu ders verilerin olduğu ve veri analizi gerektiren tüm alanlarda kullanılan temel istatistiksel yöntemleri içermektedir. Özellikle veri analizi ve sonuçlarının yorumlanması gereken alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için temel istatistik yöntemleri ve uygulamaları sunulmaktadır.
Dersin İçeriği : Olasılık, Olasılık dağılımları, Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler, Örnekleme dağılımları, Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri, Basit doğrusal regresyon analizi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Statistical Techniques in Business and Economics. Lind, Marchal, and Wathen, 14th edition, 2010, McGrawHill.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunumlar ve sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Sağnak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze anlatım, tartışma

  • 1 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler verileri tanımlayabilir, kategorik ve sayısal veriler için grafikleri oluşturabilir ve tanımlayıcı ilişkileri özetleyebilir.
  • 2 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler merkezi eğilim ve değişkenliğin ölçülerini anlayıp değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyebilir.
  • 3 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler kesikli ve sürekli rastsal değişkenler için ortalama ve standart sapmayı kullanabilecek ve bazı özel olasılık dağılımları uygulayabileceklerdir.
  • 4 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler güven aralıklarını kullanabileceklerdir.
  • 5 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler normal dağılmış bir ve iki popülasyon için hipotez testini kullanabilecek ve uygulayabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İstatistik Nedir?
2.Hafta *Verilerin Tanımlanması: Frekans Tabloları, Frekans Dağılımları ve Grafik Sunumu
3.Hafta *Verilerin Tanımlanması: Sayısal Ölçüler
4.Hafta *Verileri Tanımlama: Verileri Görüntüleme ve Keşfetme
5.Hafta *Olasılık Kavramı
6.Hafta *Kesikli Olasılık Dağılımları
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Sürekli Olasılık Dağılımları
9.Hafta * 46/5000 Örnekleme Yöntemleri ve Merkezi Limit Teoremi
10.Hafta *Güven Aralıkları Tahmini
11.Hafta *Tek Örneklem Testlerinin Hipotezi
12.Hafta *İki Örneklem Testlerin Hipotezi
13.Hafta *Varyans Analizi
14.Hafta *Doğrusal Regresyon ve Korelasyon

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 15,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 81,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00