Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE101 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Harita Mühendisliğinin temel faaliyet alanlarının ve bu faaliyet alanlarına ilişkin temel kavramların öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Fotogrametrinin temel esasları ve içeriği, fotogrametrinin uygulama alanları, uzaktan algılamanın temel esas ve unsurları, uzaktan algılamada görüntü ve görüntü işleme, uzaktan algılama uygulama alanları; jeodezi, yerin şekli, jeodezik ve kartezyen koordinatlar, datum, harita projeksiyonları, kartoğrafyanın temelleri, ölçme bilgisi, düzlem ve jeodezik ölçmeler, ölçme türleri, ölçme aletleri, ölçme birimleri, nivelman, GNSS ile konum belirleme, yatay kontrol ölçmeleri, kurplar, ölçümlerdeki hatalar, dengeleme hesabı, temel ölçme hesaplamaları; taşınmaz mülkiyeti, tapu ve kadastro, imar planı, imar planı uygulama teknikleri, gayrimenkul değerleme, kentsel dönüşüm, coğrafi/arazi bilgi sistemi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Özel bir ders kitabı takip edilmeyecektir. Ders materyalleri dersin öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, tartışma, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bölümdeki diğer öğretim üyeleri
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Harita Mühendisliğinin temel faaliyet alanları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 Fotogrametrin ve uzaktan algılamanın ne anlama geldiğini ve temel prensiplerini kavramış olmak
  • 3 Ölçme tekniği alanındaki temel uygulamaları ve bu kavramları öğrenmiş olmak
  • 4 Jeodezinin anlamını ve faaliyet alanını öğrenmiş olmak
  • 5 Kartoğrafyanın çalışma alanları hakkında fikir sahibi olmak
  • 6 Arazi yönetiminin ne anlama geldiğini ve bu alandaki faaliyetlerin neler olduğunu öğrenmiş olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Harita Mühendisliği eğitimine giriş
2.Hafta *Ölçme tekniği, jeodezi, kartoğrafya, fotogrametri, uzaktan algılama ve arazi yönetimi kavramlarına genel bakış
3.Hafta *Fotogrametrinin genel içeriği ve temel kavramlar
4.Hafta *Fotogrametrik uygulamalar
5.Hafta *Uzaktan algılanın temel kavramları, uzaktan algılama görüntüleri ve görüntü işleme
6.Hafta *Uzaktan algılama uygulamaları
7.Hafta *Jeodezi, dünyanın şekli, jeodezik ve kartezyen koordinatlar, datum, harita projeksiyonları, kartoğrafyanın esasları
8.Hafta *Ölçme, düzlem ve jeodezil ölçümler, ölçme teknikleri, ölçüm aletleri, ölçüm birimleri
9.Hafta *Ara sınav
10.Hafta *Nivelman, GNNS ile konum belirleme, düzlem kontrol ağı ölçümleri, eğriler, ölçü hataları, dengeleme hesabı
11.Hafta *temel ölçü hesapları
12.Hafta *Gayrimenkul, tapu ve kadastro
13.Hafta *Arazi düzenleme planları, arazi düzenleme planlarını uygulama araçları
14.Hafta *Gayrimenkul değerleme, kentsel dönüşüm

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00