Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR122 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4,00 0,00 0,00 4,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı tarihi ve kültürü hakkında okuma ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerin Osmanlı Türkçesinde yazılmış kaynakları tanımaları ve bu eserleri doğru bir şekilde okuyarak yorumlayabilmeleri için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazanmaları.
Dersin İçeriği : Bu derste, giriş mahiyetinde, Osmanlı Türkçesinin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi anlatılmakta ve dersin hedeflerine değinilmektedir. Arapça alfabe bilgisi seviyesinden başlanarak 20. yüzyılda nispeten yalın bir Türkçe ile yazılmış matbu metinlerin okunması seviyesine kadar gelinmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri, I-II, Ankara 2000. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul 2009. Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 2007. Fahameddin Başar-Mahmut Ak, Osmanlı Türkçesi: Gramer, Tarihi Metinler, Belgeler, İstanbul 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, metin okuma, ev ödevi, bireysel çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı Türkçesinin kullanım alanlarının sınırları, bu dilin yüzyıllar içinde geçirdiği dönüşüm, farklı alanlarda yazılan eserlerin kullandıkları terminoloji farklılığı konularında bilgi sahibi olacaklar.
  • 2 Osmanlı Türkçesinin yazıldığı alfabe, bu alfabenin Arap ve Fars alfabesi ile farklılıkları, harekeler ve kullanım farklılıkları konusunda bilgi sahibi olacaklar.
  • 3 Osmanlı Türkçesinde kullanılan rakamlar, takvim sistemleri ve bazı ölçü birimleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
  • 4 Osmanlılar döneminde sıklıkla kullanılan ve bugün bilinmeyen bazı kavram, terim ve deyişler hakkında yorum yapabilecekler.
  • 5 Çoğunlukla 20. yüzyılda kaleme alınmış, nispeten yalın bir Türkçe kullanılmış Osmanlıca matbu metinleri okuyabilecek ve doğru bir şekilde anlayabilecekler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, dersin kapsamı, hedefleri
2.Hafta *Arapça kelimelerin yapısı, temel bilgiler. Osmanlı Türkçesinde metin okuma
3.Hafta *Arapça isimlerde çoğullar ve Arapça mastarlar ile sülasi fiiller. Metin okuma
4.Hafta *İsm-i Fail ve ism-i Meful. Metin okuma
5.Hafta *Tef’il, tefa’ul ve Tefâ’ul kalıpları, örnekler ve metin okuma.
6.Hafta *Theory : Mufâ’ale babı. Metin okuma
7.Hafta *Theory : İnfi’âl ve ifti’âl babları. Metin okuma
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İstif’âl babı, Arapça sıfatlar, ism-i mekân, ism-i zaman, ism-i alet. Metin okuma
10.Hafta *Farsça kelimelerin yapısı, Farsça sayılar. Metin okuma
11.Hafta *Farsça fiilden türemiş sıfatlar ve tamlamalar. Metin okuma
12.Hafta *Farsça ve Arapça yapılı tamlamalar. Metin okuma
13.Hafta *Arapça sıfat tamlamaları, birleşik sıfatlar, Farsça birleşik sıfatlar. Metin okuma
14.Hafta * Arapça Söz kalıpları. Metin okuma
15.Hafta *Metin okuma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 0 0,00 0,00
Toplam : 162,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 8,00