Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR117 ŞEHİR VE KÜLTÜR : İZMİR 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin ana amacı tarihsel, kültürel ve edebi bağlamında İzmir'i tanıtmaktır. İzmir ve çevresi geçmişte kadim medeniyetlere evsahipliği yapmış, Osmanlı'nın son döneminde kozmopolit yapısı ve ticaret merkezi olması nedeniyle Levantın yıldızı olarak anılmıştır. Ancak, Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde olduğu gibi İzmir'in Türkiye’nin dört bir yanından aldığı göçler ‘İzmirlilik’ kavramını hayli yıpratmış görünmektedir. İnsanlar uzun süredir İzmir'de yaşasalar dahi şehrin kültürü ile kendilerini özdeşleştirememektedirler. Buradan hareketle bu derste öğrencilere İzmir'i, İzmirli olmayı tanıtmak öncelikli amaçtır.
Dersin İçeriği : İzmir ve çevresinin; tarihi, kültürü, edebiyatı, yeme-içme kültürü, mekanları, tarihi ve kültürel şahsiyetleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Üç İzmir, yay. haz. Enis Batur, İstanbul 1992. Rauf Beyru, 19.Yüzyılda İzmir Kenti, İstanbul 2011. Cecil John Cadoux, İlkçağ'da İzmir, İstanbul 2004. İzmirim Kitap Dizisi, Heyamola yayınları. Deniz Yıldırım-Evren Haspolat, Değişen İzmir'i Anlamak, İstanbul 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, alan araştırması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 İzmir'in tarihi hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 İzmir ve yakın çevresinin kültür ve sanatı hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 3 İzmir ve çevresinin kültürel ve tarihi mekânlarını bilmek.
  • 4 İzmirli sanatçıları ve eserlerini tanımak.
  • 5 İzmir ve çevresinin yeme-içme kültürünü tanımak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Antikçağda İzmir
2.Hafta *İzmir'in Türkleşmesi: Çaka Bey, Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Emir Timur
3.Hafta *Osmanlı döneminde İzmir: Klasik dönem
4.Hafta *Osmanlı döneminde İzmir: XIX. Yüzyıl
5.Hafta *İzmir ve çevresindeki antikçağ yerleşmeleri: Merkez
6.Hafta *İzmir ve çevresindeki antikçağ yerleşmeleri: Efes
7.Hafta *İzmir ve çevresindeki antikçağ yerleşmeleri: Bergama
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İzmir ve çevresindeki Türk dönemine ait eserler: Kemeraltı
10.Hafta *İzmir ve çevresindeki Türk dönemine ait eserler: Kadifekale
11.Hafta *İzmir ve çevresindeki Türk dönemine ait eserler: Bornova, Karşıyaka
12.Hafta *İzmir ve çevresindeki Türk dönemine ait eserler: Tire, Birgi, Bayındır
13.Hafta *İzmir ve çevresindeki Türk dönemine ait eserler: Bergama
14.Hafta *İzmir ve çevresindeki Türk dönemine ait eserler: Selçuk, Seferihisar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Saha/Arazi Çalışması 2 10,00 20,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00