Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR115 TARİHE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencileri tarih disiplininin ortaya çıkma sürecine aşinalık kazandırmak, bu disiplinin soru ve sorunlarını tanıtmak, dönemselleştirme ve sorunlarını tartışmak, tarih kaynaklarını tanımlamak, bunları kullanırken nelere dikkat etmek gerektiğini anlatmak, eleştirel düşünme ve metin tenkidinin önemini anlatmak, tarih bilgisinin sınırları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği : Tarih disiplinine giriş dersidir. Tarih nedir sorusuna cevap arayarak başlayan bir ders olup tarih bilgisi, değeri ve önemi, tarih bilgisinin oluşum süreci, metotlarına giriş mahiyetindedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usül, İstanbul 1998. İlhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Ankara 1997. John Tosh, Tarihin Peşinde, (çev. Özden Arıkan), İstanbul 2008. Keith Jenkins, Tarihi Yeniden Düşünmek, Ankara 1997. Gülçin Çandarlıoğlu, Tarih Metodu (Yazma-Araştırma), İstanbul 2003.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Tarih disiplininde dönemselleştirme hakkında bilgi sahibi olacaklar.
  • 2 Tarih disiplinin kaynaklarının ne olduğunu öğrenecekler.
  • 3 Kaynak değerlendirmedeki sorunlar hakkında fikir sahibi olacaklar.
  • 4 Tarih disiplinin tarihi hakkında genel bilgiye sahip olacaklar.
  • 5 Tarih yazımı ve metotları hakkında kronolojik bir giriş bilgisine sahip olacaklar.
  • 6 Tarihi metinlere-materyallere eleştirel yaklaşımlarını geliştirecekler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tarihin Tanımı ve Elemanları: Neden Tarih ve Tarih Nedir: Eski Cevaplar, Yeni Keşifler
2.Hafta *Tarihin Amacı: Tarih Dersinde Faydalanılacak Araçlar, Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar
3.Hafta *Tarih Biliminin Yöntemi ve Tarih Biliminin Kaynakları; Tarihin Sınıflandırılması
4.Hafta *Tarih Biliminin Diğer Bilimlerle Münasebeti ve Tarihe Yardımcı Bilimler
5.Hafta *Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı ve Takvim Çevirileri
6.Hafta *Tarih devirleri ve Tarihin Çağlara Ayrılması, Dönemselleştirilme Sorunu Üzerine
7.Hafta *Yazılış Şekillerine Göre Tarih Çeşitleri: a- Hikâyeci Tarih: b- Öğretici Tarih: c- Sosyal Tarih: d- Neden Nasılcı Tarih
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Tarihte Kaynak ve sorunları: Kaynaklar, bibliyografya: Kütüphane ve Arşivler
10.Hafta *Kaynak Arama (Belge Bulma); Verileri Tasnif, Tahlil ve Tenkit Etme; Terkip (Sentez) Yapma
11.Hafta *Bir eserin/makalenin başından sonuna yazım aşamaları. Akademik Etik, Dipnot ve Bibliyografya Kullanımı
12.Hafta *Rönesans'tan günümüze tarihçilik. Meşhur tarihçiler ve ekoller
13.Hafta *Bölgesel Tarihçilik; Mikro-tarihçilik ve örnekleri. Türkiye’de Tarih Öğretiminin Tarihçesi
14.Hafta *Strateji ve Yapı: Hangi konuyu seçmeliyim, nasıl yapmalıyım?

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 102,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00