Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM220 HEMŞİRELİKTE FARMAKOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; farmakolojinin temel kavram ve amaçları çerçevesinde, ilaçların etki ve yan etkilerini, kullanım ilkelerini, kontrendikasyonlarını ve yaş gruplarına özgü olarak sık görülen hastalıkların tedavi ilkelerini, bu ilkelere göre uygulanması gereken hemşirelik bakımını öğretmektir.
Dersin İçeriği : Farmakoloji ile ilgili temel kavramlar, ilaçların etkileri yan etkileri, endikasyonları, kontrendikasyonları, yaş gruplarına özgü olarak sık görülen hastalıklarda tedavi ilkeleri, çeşitli sistemlere ait ilaçların kullanım yolları ve hemşirenin dikkat etmesi gereken hususlar, hastalıklara ve ilaçlara özgü hasta bilgilendirmesinde önemli hususlar, ilaçların hazırlama ve saklama koşulları, ilaç uygulamalarının klinik semptomların yönetimine etkisi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Prof Dr Oğuz Kayaalp, Klinik Farmakolojinin Esasları, Pelikan Yayınları. 2. Geralyn Frandsen Geralyn Frandsen, Abrams'ın Klinik İlaç Tedavisi, Akademisyen Kitabevi. 3.Lehne RA. Pharmacology for Nursing Care. 8th Edition, Elsevier (2013) 4.Lippincott Farmakoloji. 3. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi (2009) 5.İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 6.Cochrane Library, PubMed, Scopus, Medline, vb veri tabanlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Uzaktan anlatım (2020-2021 güz dönemi için)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yardımcı kaynaklar: 1. Muhteşem Erol YAYLA, Aile Hekimliğinde Pratik Bilgiler ve İlaç Kullanımı, Akademisyen Kitabevi. 2. Prof. Dr. H. Ahmet ACET, Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR, Doç. Dr. Seda TAŞDEMİR, ACET Genel Farmakoloji, İnönü Üniversitesi Yayınları 3. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gürel, Farmakoloji, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Sağlık Ön Lisans Bölümleri İçin. Güneş Tıp Kitabevi 4. Randa Hilal-Dandan, (Çev. Edt. Prof. Dr. Remzi Erdem) Goodman and Gilman Farmakoloji, Güneş Tıp Kitabevi.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dr. Öğr. Üyesi Beste Özgüven Öztornacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN Dr. Öğr. Üyesi Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI
Dersin Verilişi : Türkçe - Birinci Öğretim - Uzaktan Öğretim

  • 1 1 Genel farmakoloji ilkelerini ve ilaçların kullanım yollarını bilme
  • 2 2 Sistemlere özgü ilaçları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları bilme
  • 3 3 Yaş gruplarına özgü olarak sık görülen hastalıklarda tedavi ilkeleri
  • 4 4 İlaç uygulanırken hastalara aktarılması gereken bilgileri bilme
  • 5 5 İlaçların, klinik semptomların yönetimine etkisini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelikte Farmakoloji Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar
3.Hafta *Elektrolit ve Sıvı Replasman Tedavisi: Erişkinlerde ve Yaşlılarda
4.Hafta *Elektrolit ve Sıvı Replasman Tedavisi: Çocuklarda
5.Hafta *Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen İlaçların Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
6.Hafta *Solunum Sistemini Etkileyen İlaçların Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
7.Hafta *Üriner Sistemi Etkileyen İlaçlarının Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Endokrin ve Metabolik Sistemi Etkileyen İlaçların Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
10.Hafta *Onkolojik İlaçların Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi (Kemoterapötikler, Biyoterapötikler)
11.Hafta *Psikotropik İlaçların Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
12.Hafta *Analjezik ve Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
13.Hafta *Antibiyotiklerin Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
14.Hafta *Topikal Etkili İlaçların Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi Hemşirelerin Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları

  • 1 Final : 70,000
  • 2 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Vize 1 1,00 1,00
Toplam : 59,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00