Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MAK508 İLERİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere kontrol sistemleri alanında teorik bilgiler vermek ve dinamik sistemler için ileri düzey kontrol yapıları tasarlayabilme becerisi edindirmektir.
Dersin İçeriği : Tek ve çok serbestlik dereceli dinamik sistemlerin matematiksel modellenmeleri ve zaman cevapları, Laplace dönüşümleri, transfer fonksiyonu kavramı, geri besleme kavramı ve geleneksel geri beslemeli kontrol, geri beslemenin parametre hassasiyetine etkisi, sistemleri, stabilite kavramı, kök-yer eğrileri çözümlemesi, sistemlerin frekans cevabı ve frekans çözümlemesi, durum değişkenleri gösterimi ve durum değişkenleri kontrolü, faz düzlemi çözümlemesi, Lyapunov stabilite yaklaşımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı;<br><br />1-) Roland S. Burns, Advanced Control Engineering, Butterworth-Heinemann, 2001.<br><br />Önerilen Kaynaklar;<br><br />1-) Normon S. Nise, Control System Engineering, John Wiley and Sons, <br><br />2-) Andrea Bacciotti and Lionel Rosier, Liapunov Functions and Stability in Control Theory, Springer, 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım Sunumları, probleme dayalı çözümleme, proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Ders anlatımı, sunum.

  • 1 Fiziksel sistemlerin matematiksel modellerini oluşturabilme.
  • 2 Fiziksel sistemlerin zaman ve frekans çözümlemelerini yapabilme
  • 3 Tek ve çok serbestlik dereceli doğrusal sistemler için ileri düzey kontrol yapıları tasarlayabilme
  • 4 Stabilite Kavramını anlayabilme
  • 5 Teknik sunum yapabilme kabiliyeti kazanma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dinamik sistemlerin tanımı, tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin matematik modeli ve sistem analizi.
2.Hafta *Dinamik sistemlerin zaman cevabı, Laplace dönüşümleri ve çözümleri, transfer fonksiyonu kavramı.
3.Hafta *Geri besleme kavramı ve geleneksel geri beslemeli kontrol sistemleri, geri beslemenin parametre hassasiyetine etkisi, oransal, diferansiyel, integral sistemlerin, birinci ve ikinci mertebeden sistemlerin zaman cevabı.
4.Hafta *Stabilite analizi, Routh Hurwitz stabilite kriterleri.
5.Hafta *PID Kontrol parametrelerinin ayarlanmasına ilişkin yöntemler, Ziegler-Nichols yöntemi.
6.Hafta *Kök Yer Eğrisi Analizi I (Temel Kavramlar)
7.Hafta *Kök Yer Eğrisi analizi II (Kontrol sistemi tasarımı uygulaması)
8.Hafta *Midterm-Vize
9.Hafta *Frekans analizi, Bode diyagramı, Nyquist diyagramı, frekans analizi.
10.Hafta *Durum değişkenleri gösterimi, gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik kavramları, durum değişkenleri kullanarak kontrol mimarisi geliştirilmesi.
11.Hafta *Durum uzayında kontrol, kutup yerleştirme ve gözlemleyici tasarımı.
12.Hafta *İkinci dereceden doğrusal regülatör tasarımı
13.Hafta *Faz düzlemi analizi ve Lyapunov kararlılık analizi I.
14.Hafta *Faz düzlemi analizi ve Lyapunov kararlılık analizi II.

  • 1 Vize : 20,000
  • 4 Final : 50,000
  • 5 Vize 2 : 20,000
  • 6 Araştırma Sunumu : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ara Sınav Hazırlık 2 20,00 40,00
Araştırma Sunumu 1 18,00 18,00
Vize 2 2,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 38,00 38,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00