Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEM513 SAYISAL HABERLEŞME 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders sayısal sinyalleme, bilgi teorisi ve kodlaması, sayısal iletim ve alım temellerini tanıtmaktadır. Amaç, öğrencileri veri ağları ve internetten, hücresel ve WiFi sistemleri gibi mobil veri iletişim sistemlerine kadar çeşitli sayısal iletişim sistemlerini tasarlamak, analiz etmek, karşılaştırmak ve yönetmek için temel bilgilerle donatmaktır. Spesifik olarak, öğrenciler bu dersten kaynak kodlama tekniklerini kullanarak bilgiden ödün vermeden daha az kanal bant genişliğini kullanmak için verilerin nasıl sıkıştırılacağını, kanal kodlama yöntemleri kullanılarak iletilen verilerin gürültü ve girişimlerden nasıl korunacağını, bant genişliği de dahil olmak üzere iletişim sistemi kaynaklarını nasıl yöneteceklerini öğrenecek ve uygun bir sinyal ve / veya sayısal modülasyon şeması seçerek ve kapalı anahtar ve / veya açık anahtar şifrelemesine dayalı modern şifreleme / şifre çözme yöntemlerini kullanarak nasıl güvenli iletişim sistemleri tasarlayacaklarını öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği : Sayısal haberleşme sistemlerini elemanları. Kaynak kodlaması. Kanal kapasitesi. Haberleşme sinyal ve sistemlerinin karakterizasyonu. Gauss gürültülü kanal için en iyi alıcı. Bant kısıtlı kanallar için sinyal tasarımı. Sönümlü kanallar. Yayılı-izgeli haberleşmeye giriş.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -Digital Communications, Proakis, John G, NY: McGraw-Hill -Ders Notları -Communication Systems, Simon Haykin, John Wiley Sons -Analog and Digital Haberleşme, Hwei P.Hsu, Schaum’s Outline Series
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders içerikleri Ödevler Soru çözme oturumları Dönem sonu uygulama ve araştırma projesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Esra Aycan Beyazıt
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Dersi alan öğrenciler haberleşme, haberleşme ağları ve sinyal işleme ile ilgili alanlarda araştırma yapabilecektir.
  • 2 Öğrenciler alanın temel tekniklerini / algoritmalarını uygulayabilecektir.
  • 3 Öğrenciler alanın çeşitli tekniklerini / algoritmalarını karşılaştırabilecektir.
  • 4 Öğrenciler haberleşme sistemleri uygulamalarında olasılık teorisi ve rassal süreçleri kullanabilirler.
  • 5 Öğrenciler sınıfta tartışılan temel sayısal haberleşme sistemlerinin Matlab ortamında benzetimi ve performans analizini yapabilirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dijital Haberleşme Sistemlerine Giriş ve Olasılık Teorisi Genel Tekrarı Olasılık Teorisi Genel Tekrarı, Örnekleme Teorisi
2.Hafta *Olasılık Teorisi Genel Tekrarı, Örnekleme Teorisi
3.Hafta *Örnekleme Teorisi ve Kuantalama
4.Hafta *Kaynak Kodlama (Darbe Kod Modülasyonu - PCM)
5.Hafta *Kaynak Kodlama (Delta Modülasyonu - DM)
6.Hafta *Bilgi Teorisi (İstatistiksel Kodlama)
7.Hafta *Bilgi Teorisi (İstatistiksel Kodlama)
8.Hafta *AWGN ve Bant Sınırlı Kanallar
9.Hafta *Hata Düzeltme ve Kanal Kapasitesi
10.Hafta *Hata Düzeltme ve Kanal Kapasitesi
11.Hafta *Modüslasyon Teknikleri (PAM, PSK, QAM)
12.Hafta *Hata Algılama ve PAM Sinyallerin Hata olasılıkları
13.Hafta *Hata Algılama ve PAM Sinyallerin Hata olasılıkları
15.Hafta *OFDM, BPSK, QAM, konvolüsyonal kodlar, equalizer gibi tekniklerin MATLAB ortamında uygulaması

  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 2,00 2,00
Proje 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Rapor 1 3,00 3,00
Teorik Ders Anlatım 1 1,00 1,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Ev Ödevi 1 5,00 5,00
Alan Çalışması 2 3,00 6,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00