Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HRT512 TAŞINMAZ PİYASALARI VE UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Gelir düzeylerinin artması ve yaşam standartlarının yükselmesi sonucunda gayrimenkul piyasasında oluşan talep sürekli bir artış göstermektedir. Bu dersin temel amacı, taşınmaz piyasalarını ulusal ve uluslararası bağlamda ele alıp değerlendirmektir. Bu çerçevede taşınmaz piyasalarının geliştirilmesi yönelik yapılan uygulamalar incelenecektir.
Dersin İçeriği : Bu ders, ulusal ve uluslararası taşınmaz piyasaları, finansman sistemleri, değerleme esasları, sermaye piyasası araçları ve uygulamaları konularını içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Prof. Dr. Erol Köktürk, Dr. Erdal Köktürk, (2015), Taşınmaz Değerlemesi<br />Ali Hepşen, (2010), Gayrimenkul Piyasaları ve Finansmanı<br />Açlar, A., Çağdaş, V., (2008). Taşınmaz Değerlemesi,<br />Lisanslama Sınavları Çalışma Notları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Dersler, ödevler ve sınavlar.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Polat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Haftalık sunumlar

  • 1 Öğrenciler taşınmaz piyasası ile ilgili temel kavramları bilir.
  • 2 Taşınmaz piyasasına ilişkin ulusal düzeyde faaliyet gösteren kurumları öğrenir.
  • 3 Taşınmaz piyasasına ilişkin uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kurumları öğrenir.
  • 4 Öğrenciler taşınmaz piyasasına ilişkin uygulamaların içeriğini öğrenir.
  • 5 Öğrenciler taşınmaz piyasasını etkileyen unsurları bilir.
  • 6 Öğrenciler arsa ve konut finansman sistemi hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Taşınmaz piyasasına ilişkin temel kavramlarına giriş
2.Hafta *Taşınmaz piyasasına yönelik sermaye piyasası araçları
3.Hafta *Taşınmaz piyasasına yönelik sermaye piyasası araçları
4.Hafta *Taşınmaz piyasasını etkileyen faktörler
5.Hafta *Taşınmaz piyasasına ilişkin faaliyet gösteren ulusal kurumlar
6.Hafta *Taşınmaz piyasasına ilişkin faaliyet gösteren uluslararası kurumlar
7.Hafta *Taşınmaz ekonomisinin ve finansman piyasasının önemli unsurları
8.Hafta *Vize (Ara) sınavı
9.Hafta *Taşınmaz ekonomisinde finansal piyasaların önemi
10.Hafta *Taşınmaz finansman piyasalarında finansman kaynakları
11.Hafta *Taşınmaz piyasalarında proje değerleme yöntemleri ve uygulamaları
12.Hafta *Taşınmaz piyasalarında proje değerleme yöntemleri ve uygulamaları
13.Hafta *Uluslararası alanda taşınmaz mülkiyetinin edinilmesi
14.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Araştırma Sunumu 5 6,00 30,00
Proje 1 5,00 5,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00