Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YZM507 UYGULAMALI İSTATİSTİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilerin işletme ve sosyal bilimler alanındaki basit regresyonla tanımlanamayan birden fazla bağımsız değişkene bağlı olan ilişkilerin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle modellemesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Değişkenler arası ilişkileri kavrama, Basit regresyon ve sınırlılıklarını kavrama, çoklu doğrusal regresyonu kavrama, Doğrusal olmayan ilişkileri doğrusallaştırmayı kavrama, Model yeterliliklerinin t testi ve F testi ile araştırılması, çoklu bağlantı probleminin teşhisi, otokorelasyon için Durbin Watson testi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, TW. Anderson, Wiley Puplications.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Problem çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Femin Yalçın Küçükbayrak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 1.Değişkenler arası ilişkileri kavrama<br /><br />
  • 2 2. Basit regresyon ve sınırlılıklarını kavrama
  • 3 3.Doğrusal olmayan ilişkileri doğrusallaştırmayı kavrama.
  • 4 4 Model yeterliliklerinin t testi ve F testi ile yapılmasının kavranması
  • 5 5. Çoklu bağlantı problemi ve otokorelasyon için Durbin Watosn testi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel matris cebiri
2.Hafta *Veri matrisi
3.Hafta *Çok değişkenli analizde tanımlayıcı istatistikler
4.Hafta *Basit doğrusal regresyon
5.Hafta *Çok değişkenli regresyom
6.Hafta *Çok değişkenli analizde determinasyon katsayısı
7.Hafta *Arasınav
8.Hafta *Çok değişkenli analizde Korelasyon katsayısı
9.Hafta *Model yeterliliğinin F testi
10.Hafta *Modelin katsayılarının t testi
11.Hafta *Doğrusallaştrma dönüşümleri
12.Hafta *Çoklu bağlantı istatistikleri
13.Hafta *Otokorelasyon için Durbin Watson testi
14.Hafta *Bilgisayar uygulamaları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 5 3,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 5 3,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00