Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE208 ELEKTROMANYETİK DALGALAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Elektromagnetik Dalga Teorisinin temel bilgilerini öğrencilere kazandırmak
Dersin İçeriği : Statik Magnetik Alanlar, Magnetik Devreler, Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denklemi, Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması ve İletimi,dalga klavuzları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. D. Cheng, Alan ve Dalga Elektromanyetiği, 2E, Pearson, ISBN 9780201128192 2. Aziz Inan, Umran, S. Inan, Ryan Said, "Mühendislik Elektromanyetiği ve Dalgalar, Global Edition, 2/E", Pearson, ISBN-13: 9780273793236
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırmalar 4: Bireysel Çalışma, 5: Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Her türlü türkçe elektronik akademik kitapların da incelenmesi ders için faydalı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Merih Palandöken
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Cem Göçen
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim

  • 1 Elektromanyetik dalgalara ait temel bilgi düzeyinin kablosuz haberleşme sistemleri için kazanılması
  • 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Maxwell Denklemlerinin önemini ve uygulamalarını kavrayabilme.
  • 3 Malzeme ve iletim hatlarının elektromanyetik davranışının incelenmesi
  • 4 Mikrodalga tasarım yöntemlerinin incelenmesi
  • 5 Mikrodalga devre ve sistemleri içeren problemlerin çözülmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Vektor Manyetik Potansiyel ve Manyetik Dipol
2.Hafta *Ampere Yasası
3.Hafta *Öz/Karşılıklı Endüktans ve Depolanan Manyetik Enerji Hesaplamaları
4.Hafta *Koaksiyel Kablo, Uzun Düz Yapılı Solenoid ve Toroide ait Öz Endüktans Hesaplamaları
5.Hafta *Indüklenen Elektohareket Kuvveti, Faraday Indüksiyon Yasası ve Lenz Yasası
6.Hafta *Indüklenen Elektohareket Kuvveti, Faraday Indüksiyon Yasası ve Lenz Yasası
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Zamana Göre Değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri
9.Hafta *Zamana Göre Değişen Alanlar ve Elektromanyetik Sınır Koşulları
10.Hafta *Zamana Göre Harmonik olarak Değişen Alanlar ve Helmholtz Denklemleri
11.Hafta *Elektromanyetik Alanlar ve Kayıpsız Ortamlarda Düzlemsel Dalga Yayılımı
12.Hafta *Kayıpsız Ortamda Düzlemsel Dalga Yayılımı
13.Hafta *Transvers Elektromanyetik Dalga Yayılımı
14.Hafta *Poynting Teoremi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 30,00 30,00
Ödev 2 20,00 40,00
Final 1 60,00 60,00
Laboratuvar 5 8,00 40,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00