Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE207 ELEKTRONİK I 3,00 2,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Atomun yapısı hakkında genel bilgi, atomun parçacıklarının hareketleri ve bu hareketlerin elektriksel iletime katkısının açıklanması,Yarıiletken malzemeler, katkılanmış yarıiletkenler,PN jonksiyonları, BJT transistorler, MOS transistorler, JFET´lerin çalışma prensiplerinin açıklanması,
Dersin İçeriği : Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron emisyon tipleri, Elektron hareketleri ve elektronik devre elemanları, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler, Güç elektroniği elemanları, Tranzistörlerde ısıl kararlılık
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky "Electronic Devices and Circuit Theory"
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdal Özbek

  • 1 Atomun yapısını ve taneciklerinin hareketini bilir
  • 2 Saf yarıiletkenin elektriksel karakteristiklerini bilir ve katkılanmış yarıiletkenleri ayırt eder
  • 3 PN jonksiyonunun çalışma mekanizmasını bilir
  • 4 Yarıiletken Diyot, kapasite diyodu, zener diyot, LED gibi elektronik malzemelerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizebilir.
  • 5 BJT tranzistörlerin çalışmasını bilir, bunları tanır, öz eğrilerini çizebilir.
  • 6 MOSFET ve JFET´lerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizebilir.
  • 7 Diyak, Triyak ve SCR´lerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Atomun Yapısı ve Enerji Bantları, Elektron Emisyonu ve Elektronların Hareketi
2.Hafta *Hareket Yeteneği ve İletkenlik
3.Hafta *Yarıiletkenler ve Özellikleri, Fermi Enerji Seviyesi ve Difüzyon Akımı
4.Hafta *Laboratuar ve Uygulama
5.Hafta *PN jonksiyonu ve Diyot(Diyot Denklemi, Gerilim-Akım Eğrisi)
6.Hafta *Diyodun Alçak Frekans Eşdeğeri, Diyotta Jonksiyon ve Difüzyon Kapasitesi
7.Hafta *Laboratuar ve Uygulama
8.Hafta *Jonksiyonlu Transistör, Kutuplanışı ve Çalışması,
9.Hafta *Ebers-Moll Denklemleri,Transistörün Kuvvetlendirici Olarak Kullanılması
10.Hafta *Transistörün Yüksek Frekans Eşdeğeri
11.Hafta *Laboratuar ve Uygulama
12.Hafta *Jonksiyonlu Alan Etkili Transistörler, MOS Transistörler ve Akım-Gerilim İlişkileri
13.Hafta *SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar, Diyak, Triyak ve IGBT´ler
14.Hafta *Laboratuar ve Uygulama

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 20,00 20,00
Ödev 4 30,00 120,00
Final 1 40,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00