Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE203 DEVRE TEORİSİ I 3,00 2,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ortak devre sorunlarına elektrik devre analizi teknikleri ve ilkelerinin uygulanması yoluyla devre teorisini anlamak ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin İçeriği : Devre elemanları: Yük, akım, gerilim, güç ve enerji. Dirençli devreler: Kirchhoff kanunları, temel devre analizi. Dirençli devrelere ait temel analiz yöntemleri: Düğüm gerilimleri yöntemi, çevre akımları yöntemi. İşlemsel Yükselteçler: İdeal op-amp, tersleyen ve terslemeyen yükselteçler. Birinci derece RC ve RL devreleri: Tabii ve zorlanmış çözümler. Sinusoidal Sürekli Hal analizi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Electric Circuits (9th Edition) by James W. Nilsson, Susan Riedel, Pearson-Prentice Hall. Introduction to Electric Circuits, 7th E., R.C. Dorf and J.A. Svoboda, Wiley.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınıfta sunum, laboratuvar çalışması, ödevler.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdal Özbek

 • 1 Elektrik devrelerindeki temel kavramların öğrenilmesi becerisi.
 • 2 Elektrik elemanlarını modelleyebilme becerisi.
 • 3 Elektrik devrelerini analiz edebilme becerisi.
 • 4 Elektrik devrelerinin zaman ortamı analizini yapabilme becerisi.
 • 5 İşlemsel yükselteçleri kullanabilme becerisi.
 • 6 Bilgisayar benzetim araçlarını kullanabilme becerisi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Devre Değişkenleri, Devre Elemanları-I.
* DC Kaynakları ve Ölçüm
2.Hafta *Devre elemanları-II, Ohm Kanunu.
*Direnç Renk Kodları ve Ohm Kanunu
3.Hafta *Basit Direç Devreleri
*Seri DC Devreler
4.Hafta *Devre Teoremleri-I Düğüm Gerilimleri Yöntemi
*Paralel DC Devreler
5.Hafta *Devre Teoremleri-II Çevre Akımları Yöntemi
*Seri ve Paralel DC Devreler
6.Hafta *Devre Teoremleri-II, Kaynak Dönüşümü, Thevenin Teoremi, Süperpozisyon Teoremi.
*Basamak ve Köprü tipi DC Devreler
7.Hafta *Devre Teoremleri-IV Norton Eşdeğer Devresi Maksimum Güç Aktarımı
*Potansiyometreler ve Reostalar
8.Hafta *İşlemsel Yükselteçler-I
*Süperpozisyon Teoremi
9.Hafta *İşlemsel Yükselteç devreleri-II
*Thevenin Teoremi
10.Hafta *Enerji Eepolama Elemanları, Kondanatör ve Bobin Elemanları
*Maksimum Güç Aktarımı Teoremi
11.Hafta *RC ve RL Devrelerin Birim Basamak Cevabı, Doğal Cevabı ve Genel Çözümleri birinci derece Opamp devreleri
*Çevre Akımları Analiz Yöntemi
12.Hafta *Birinci dereceden RL ve RC devrelerin
*Düğüm Gerilimleri Analiz Yöntemi
13.Hafta *RLC Devrelerin Doğal ve Basamak Tepkileri-I
*Op-Amp Devreleri
14.Hafta *RLC Devrelerin Doğal ve Basamak Tepkileri-II
*Kondansatörler ve Bobinler
15.Hafta *Final Sınavı

 • 1 Vize : 30,000
 • 2 Laboratuvar : 20,000
 • 3 Kısa Sınav : 10,000
 • 4 Ödev : 5,000
 • 5 Final : 35,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 8 8,00 64,00
Kısa Sınav 3 1,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Laboratuvar 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 5,00