Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE436 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, trafik mühendisliğinin temel konuları olan trafik akım teorisi, karayolu kapasite hesabı, yol hizmet seviyesi ve kavşak tasarımının prensiplerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Trafik verisi toplama yöntemleri, trafik akımının temel karakteristikleri, şok dalga modelleri, otoyollar ve çok şeritli yollar için yol hizmet seviyesi, ışıklı kavşakların analizi ve gecikme hesabı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, Wiley, 2012
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödevler, ara ve final sınavları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Oruç Altıntaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler trafik akımının temel bileşenlerini ve bu bileşenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini yorumlayabileceklerdir.
  • 2 Öğrenciler karayollarının operasyonel performansını karayolu kapasitesi ile ilişkilendirebilecek.
  • 3 Öğrenciler, otoyollar ve çok şeritli yolların hizmet seviyesini belirleyebileceklerdir.
  • 4 Öğrenciler, çeşitli kavşak türlerinin kapasite analizlerini yapabileceklerdir.
  • 5 Öğrenciler sinyalize kavşakların hizmet seviyesini hesaplayabileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Trafik mühendisliğine giriş, genel tanımlar
2.Hafta *Trafik verisi toplama yöntemleri, hacim, hız ve seyahat süresi çalışmaları
3.Hafta *Trafik akım modelleri (Lineer ve lineer olmayan modeller)
4.Hafta *Trafik akım modelleri (Lineer ve lineer olmayan modeller)
5.Hafta *Şok dalga modelleri ve kuyruk teorisi
6.Hafta *Şok dalga modelleri ve kuyruk teorisi
7.Hafta *Karayolu kapsite ve Hizmet seviyesi Analizleri
8.Hafta *Karayolu kapsite ve Hizmet seviyesi Analizleri
10.Hafta *Sinyalize kavşaklarda trafik kontrolü
11.Hafta *Sinyalize kavşaklarda trafik kontrolü
12.Hafta *Sinyalize kavşakların analizi
13.Hafta *Sinyalize kavşakların analizi
14.Hafta *Sinyalzie kavaşkların hizmet seviyesinin belirlenmesi

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Ödev : 15,000
  • 4 Vize : 25,000
  • 5 Araştırma Sunumu : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ödev 4 40,00 160,00
Proje 1 15,00 15,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00