Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ113 ECZACILIK TERMİNOLOJİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin farmasötik ve tıbbi terminolojiyle ilgili ek, ön ek ve son ek kavramlarını bilerek terimlerin anlamlarını çözebilmesi ve bu şekilde eczacılık hizmetlerinin verildiği farklı alanlarda doğru iletişim kurulabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin kapsamında, öğrenciler bilim dili ve eczacılık eğitiminde Latince, Yunanca ve İngilizcenin önemi, Latin alfabesindeki harflerin Türkçe karşılıkları, anatomik nomenklatür ve klinik terminoloji arasındaki farklılıklar, terim analizi, vücut sistemlerine sistemlere ait terimler, biyolojik ve biyokimyasal terminoloji, bitkilerde binominal isimlendirme ve bilimsel adlarındaki niteleyiciler ve anlamları; formüler kitapları/kodeksler/farmakopeler, farmasötik şekiller ile ilgili terimler ve temel kavramlar, farmasötik ve medisinal kimya terminolojisi, mikroorganizmaların sınıflandırılması, enfeksiyonlar ve moleküler biyoloji ile ilgili terimler konularında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Gökmen F.G., Temel Tıp Terimleri Sözlüğü. Güven & Nobel, İzmir Güven Kitabevi, Türkiye, 2001.

- Ekinci S, Hatipoğlu HG. Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji. Hatipoğlu Yayınları No: 135. Ankara, 2010.

- Ann Ehrlich,‎ Carol L. Schroeder, Medical Terminology for Health Professions, 5th Edition, Delmar Cengage Learning, U.S.A., 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cüneyt Kemal Buharalıoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU
Doç. Dr. Nergiz Hacer TURGUT
Doç. Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU

Doç. Dr. Sinem Ezgi TURUNÇ
Doç. Dr. Zeynep Şenyiğit
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İSTANBULLU
Dr. Öğr. Üyesi Halil KOYU
Dersin Verilişi : -

  • 1 Tıbbi ve farmasötik terminolojinin eczacılık hizmetleri açısından önemini sayar.
  • 2 Terimlerin yapısını sayar.
  • 3 Önemli önek, kök, sonekleri Türkçe okunuşlarıyla öğrenerek terimleri analiz eder.
  • 4 Hastalık, patolojiler, cerrahi girişimler, diyagnostikler, terapötik girişimler ve prosedürler ile ilgili terimleri listeler.
  • 5 Farmasötik botanik ve farmakognozi ile ilgili terimleri analiz eder.
  • 6 Formüler kitaplarını, kodeksleri ve farmakopeleri tanır ve kullanır.
  • 7 Farmasötik şekillere ait terimler ve temel kavramları tanımlar.
  • 8 Kimya ile ilgili terimleri tanır ve listeler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Eczacılık Terminolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Önemli Önek, Kök ve Sonekler; İnsan Vücudu: Hücre, Doku ve Organlara Ait Terimler
2.Hafta *Kardiyovasküler Sisteme (Kan, Lemfatik ve İmmün Sistem) Ait Terimler Solunum Sistemine Ait Terimler
3.Hafta *Gastrointestinal ve Üriner Sisteme Ait Terimler
4.Hafta *İskelet, Kas ve Sinir Sistemine Ait Terimler
5.Hafta *Bitkilerde Binominal İsimlendirme ve Bilimsel Adlarındaki Niteleyiciler
6.Hafta *Bilimsel Bitki Adlarındaki Niteleyicilerin Anlamı
7.Hafta *Biyolojik ve Biyokimyasal Terminoloji
8.Hafta *Vize haftası
9.Hafta *İlaç Formülasyonları Üzerine Genel Bilgiler Sıvı Dozaj Şekilleri
10.Hafta *Yarı Katı Dozaj Şekilleri Katı Dozaj Şekilleri
11.Hafta *Gen Tedavisi Ürünleri Terminolojisi Yenilikçi Tıbbi Tedavi Ürünleri Terminolojisi
12.Hafta *Farmasötik ve Medisinal Kimya Terminolojisi
13.Hafta *Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Enfeksiyonlar ve Moleküler Biyoloji ile İlgili Terimler
14.Hafta *Sosyal ve Yönetsel Eczacılık (Eczacılık İşletmeciliği) Terminolojisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 48,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00