Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ218 MODERN BİLİM TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere modern bilim tarihi hakkında bilgilendirmek ve günümüz biliminin temellerini tanıtmaktır. Öğrencinin, bir bilimsel çalışmanın/problem çözümünün önceki çalışmalardan farkını-yeniliğini anlaması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste, modern bilim ile ilgili temel bir bilgi düzeyi oluşturularak öğrencinin bilimsel merakını uyandırmak için gerekli bilgiler/portreler anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bilim Tarihi, John Gribbin, 2017 Alfa Yayınları
Marie Curie, Eve Curie, 2014, Bilim ve Gelecek Kitaplığı
Gen Bencildir, Richard Dawkins, 2004, Tübitak
Tüfek, Mikrop ve Çelik, Jared Diamond, 1997, Tübitak
Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Thomas S. Kuhn, 2017, Kırmızı yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, problem çözme, örnek olay incelemesi, proje hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. M. Zeki Haznedaroğlu
Doç. Dr. Seda Nur Topkaya Çetin
Doktor Öğretim Üyesi Gülşah Erel Akbaba
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Modern bilimin temellerini tanımlar ve listeler
  • 2 Bilimsel çalışmaların dayandığı temelleri adlandırır ve yorumlar.
  • 3 Bilim tarihinde yer edinmiş bilim insanlarını tanır ve çalışmaları hakkında yorum yapar.
  • 4 Tarihsel süreç içerisinde modern bilimin gelişim aşamalarını tanımlar ve yorumlar.
  • 5 Önemli bilimsel kuruluşları, ödülleri, toplantıları, projeleri tanır ve listeler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ev Ödevi : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ödev 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00