Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ222 ORGANİK KİMYA NOMENKLATÜRÜ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencilerin organik bileşiklerin ve kompleks ilaç moleküllerinin adlandırılmalarının yapabilmesi için gerekli bilgilerin örneklerle anlatılarak verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Asiklik-siklik-bisiklik-spiro hidrokarbonlar, aromatikler, heterospiro hidrokarbonlar, iki halkalı – çok halkalı heterosiklik sistemler, fonksiyonel grup taşıyan steroid, aminoasit, karbohidrat vb. bileşiklerin IUPAC sistemine göre kimyasal nomenklatür prensipleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Örneklerle Organik Kimya Nomenklatürü, B. Tozkoparan, A. Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006
Nomenclature of Organic Chemistry (Blue book), IUPAC Recommendations and Preferred Names, RSC, 2013
Fundamentals of Organic Chemistry, J. E. McMurry, Cengage Learning, 2010.
Fresenius P, Organic Chemical Nomenclature, West Sussex 1989
Godly EW, Naming Organic Compounds, West Sussex 1989
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Karakaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Organik yapıdaki ilaçları tanımlar ve isimlendirir
  • 2 Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplarını tanır ve özelliklerini listeler
  • 3 İlaç moleküllerinde yaygın olarak bulunan heterosiklik sistemleri tanır ve isimlendirir
  • 4 İlaçların jenerik isimledirinin temel kurallarını tanımlar ve listeler
  • 5 Organik bileşiklerin farklı isimlendirme yöntemlerini tanımlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, İsimlendirme Yöntemleri, Özel İsimler
2.Hafta *Kimyasal isimlendirmeye giriş: Geleneksel isimlendirme, sistematik isimlendirme
3.Hafta *Sikloalifatik hidrokarbonların isimlendirilmesi
4.Hafta *Aromatik hidrokarbonların isimlendirilmesi
5.Hafta *Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi
6.Hafta *Polisiklik bileşiklerin isimlendirilmesi
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Poliheterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi
9.Hafta *Fonksiyonel gruplar
10.Hafta *Fonksiyonel gruplar
11.Hafta *Fonksiyonel gruplar
12.Hafta *Fonksiyonel grupların isimlendirilmesi (Kükürtlü türevler, peroksitler, azitler, oksitler)
13.Hafta *Stereoizomeri nomenklatürü
14.Hafta *Stereoizomeri nomenklatürü

  • 1 Final : 70,000
  • 2 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 24,00 24,00
Toplam : 70,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00