Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ414 FARMASÖTİK ANALİZ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilerin ilaçların ve ilaç etken maddelerinin analizlerinde kullanılan yöntemler, örnek hazırlama, metot oluşturma ve validasyon hakkında temel bilgileri edinmesini sağlamaktır. Öğrencinin okuduğu ve/veya gördüğü spektrum ile kimyasal yapıyı eşleştirebilmesi, yorum yapabilmesi ve kimyasal yapısını gördüğü bir molekülün spektral verileri konusunda öngörüde bulunabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste, temel farmasötik analiz tanımları ve yaş analizler anlatıldıktan sonra ilaç endüstrisi ve farmakopelerde en çok kullanılan enstrümental yöntemler hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Pharmaceutical Analysis: A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists, D. G. Watson, Elsevier Publishing, 2016; Spectrometric Identification of Organic Compounds, R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, D. L. Bryce, Wiley Publishing, 2014; Pharmaceutical Analysis for Small Molecules, B. Davani, Wiley Publishing, 2017; Method Validation in Pharmaceutical Analysis: A Guide to Best Practice, J. Ermer, P. W. Nethercote, Wiley-VCH Publishing, 2014; Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh, Thieme Publishing, 2004
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama, demostrasyon,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam
Araş. Gör. Emre K. Ayan

Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 UV, IR, NMR, Kütle (MS), atomik absorbsiyon, moleküler emisyon spekroskopilerini tanımlar; spektrumlarını değerlendirir.
  • 2 Temel kromatografik enstrümental yöntemleri sayar ve açıklar.
  • 3 GC, HPLC-UPLC tekniklerini tanımlar ve kromatogramları yorumlar.
  • 4 Elementel analiz ve kapiler elektroforez yöntemlerini tanımlar.
  • 5 İlaç endüstrisinde ve farmakopelerde yazılı enstrümental analizleri tanımlar ve değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, Temel Tanımlar
2.Hafta *Temel tanımlar ve Yaş Analizler
3.Hafta *UV Spektroskopisi ve Uygulamaları
4.Hafta *IR Spektroskopisi ve Uygulamaları
5.Hafta *Atomik Spektrofotometri ve Uygulamaları
6.Hafta *Moleküler Emisyon Spektrofotometrisi ve Uygulamaları
7.Hafta *NMR Spektroskopisi ve Uygulamaları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *MS Spektroskopisi ve Uygulamaları
10.Hafta *Kromatografik Yöntemlere Giriş
11.Hafta *GC ve Uygulamaları
12.Hafta *HPLC ve Uygulamaları
13.Hafta *HPLC ve Uygulamaları
14.Hafta *Elementel Analiz ve Kapiler Elektroforez

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 24,00 24,00
Toplam : 70,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00