Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE8.101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders Türkçe dil verilerinin derlenmesi, tasviri, tahlili ve yorumunda kullanılan bilimsel yöntem, araç ve teknikleri öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak tanıtmak ve kendi araştırmalarını tasarlayabilmeleri için kuramsal altyapı, eleştirel perspektif ve uygulama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste dil çalışmalarında kullanılan (anket, kaynak taraması, dil bütüncesi, alan araştırması, vaka çalışması, etnografik gözlem ve deneysel desen vd.) veri toplama teknikleri ve verilerin ele alınması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasında uygulanan bilimsel yöntemler konu edilmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Litosseliti, L. (2010) Research Methods in Linguistics. London: Continuum Arıkan, R. (2017) Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık Vaux, B. & J. Cooper. 1999. Introduction to Linguistic Field Methods. München: Lincom Europa Johnson, K. (2008). Quantitative Methods in Linguistics. Wiley-Blackwell
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İçerik odaklı yöntem
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Rysbek Alimov
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze ders

  • 1 Eleştirel düşünme ve akıl yürütmeyi geliştirir ve bunları hem ana dili hem de diğer dillerin verileri üzerinde etkin bir şekilde uygular.
  • 2 Türkçe dil çalışmalarında uygulanan çeşitli teorik ve yöntembilimsel modelleri ayırt etme ve karşılaştırma becerilerine sahip olur.
  • 3 Çalışma alanı dahilinde bilimsel verileri toplamayı ve yorumlamayı öğrenir.
  • 4 Dil çalışmalarıyla ilgili kaynaklardaki bilgi ve argümanları tutarlı ve özet şekilde yeniden düzenlemeyi ve yazılı olarak sunmayı öğrenir.
  • 5 Edindikleri bilgiyi çalışmalarına uygulama, bilimsel argüman oluşturma ve araştırma sorununu çözebilme becerisi kazanır.
  • 6 Araştırma faaliyetlerinde yenilikçi ve ilerici önerileri üretme beceresini kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dil çalışmalarında bilimsel yöntem. Türkçe ile ilgili çalışmalara genel bakış.
2.Hafta *Araştırma deseni. Dil çalışmalarında nitelikli ve nicelikli veriler. Deneysel teknikler
3.Hafta *Gözlemsel araştırmalar: Vaka çalışması, tarama, mülakat vd. Dil bütüncesi
4.Hafta *Dil çalışmalarında alan araştırması (veri derleme, veri eleme, kodlama ve tahlil)
5.Hafta *Araştırmaya giriş: Sorunu belirleme. Hipotez. Kapsam ve sınırlar.
6.Hafta *Dil çalışmalarında tarihi-karşılaştırmalı ve tarihi yöntem. Uygulanma alanları
7.Hafta *Yapısal yöntem. Ayrımsal (contrastive) yöntem
8.Hafta *Dağılımsal (fonetik, morfolojik) analiz.
9.Hafta *Direkt bileşenler analizi. Dönüşümsel analiz yöntemi.
11.Hafta *Dil çalışmalarında bilgisayar tabanlı veri işleme teknikleri
13.Hafta *Araştırmanın yorumlanması ve sunumu.
14.Hafta *Araştırmanın biçimsel yönü. Atıf ve kaynakça. Araştırma raporunun formatı. Bilimsel ahlak ve bu çerçevede yapılması ve yapılmaması gerekenler.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Proje 2 20,00 40,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00