Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE8.189 UZMANLIK ALAN DERSİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere; danışmanı öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Öğrencinin danışmanı tarafından belirlenen konular çerçevesinde literatür taraması, mevcut bilgi ve belgelere ulaşım yolları, kütüphane ve arşivlerden faydalanma, veri tabanları ve kullanım ilkeleri, araştırma ve yazma etiği.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara 2013.
Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010.
Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002.
Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204.
Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, İstanbul 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Veri toplama ve analizi, Metin hazırlama ve Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Prof. Dr. Şaban Doğan
Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel
Doç. Dr. Sinan Güzel
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Dumantepe
Doç. Dr. Oğuzhan Şahin
Prof. Dr. Rysbek Alimov
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dinçer Dağhan
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Türkyılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akın
Doç. Dr. Mehmet Ersal
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kolunsağ
Prof. Dr. Murat Ceritoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Araştırmalarının neticelerini uzmanlık düzeyinde değerlendirebilir, geliştirebilir ve bunları kullanabilir
  • 2 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi edinebilir
  • 3 Araştırma konusuyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilir
  • 4 Araştırma konusuyla ilgili bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilir ve geliştirebilir, sonuçları değerlendirebilir
  • 5 Araştırma konusuyla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilir ve çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
2.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
3.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
4.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
5.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
6.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
7.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
8.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
9.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
10.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
11.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
12.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
13.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
14.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 6,00 84,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00