Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL322 HUKUK FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, Hukuk felsefesinin temel kavramlarını, temel tartışmalarını ve başat düşünürlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Hukuk, Şiddet, hukuk öznesi, egemenlik kuramları, adalet.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Platon, (2019). Devlet, Çev: M. Ali Cimcöz – Sabahattin Eyüboğlu. Türkiye İş Bankası: İst. Aristoteles, (2009). Nikomakhos’a Etik. Çev: Saffet Babür. BilgeSu: Ank. Machiavelli, N. (2019). Prens. Çev: Kemal Atakay. Can: İst. Locke, J., (2004). Hükümet Üzerine İkinci İnceleme. Çev: Fahri Bakırcı. Ebabil: İst. Rousseau, J. J., (2019). Toplum Sözleşmesi. Çev: Vedat Günyol. İş Bankası: İst. Schmitt, C., (2016). Siyasi İlahiyat. Çev: A. Emre Zeybekoğlu. Dost: Ank. Şiddetin Eleştirisi Üzerine (Der. Aykut Çelebi) , Çev: Zeynep Direk-Ece Göztepe – Ferit Burak Aydar, Metis: İst.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Didar Deniz Altınkaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Hukukun neliğini kavrayabilme.
  • 2 Hukukun öznesi hakkındaki tarihsel dönüşümleri kavrayabilme.
  • 3 Hukuk ile adalet arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
  • 4 Egemenlik kuramları hakkında bilgi sahibi olma.
  • 5 Şiddet hukuk ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı ve önemi
2.Hafta *Platon ve Adalet
3.Hafta *Platon ve Adalet
4.Hafta *Aristoteles, Adalet ve Etik
5.Hafta *Aristoteles, Adalet ve Etik
6.Hafta *Egemenlik Kuramları: Jean Bodin ve Machiavelli
7.Hafta *Egemenlik Kuramları: Jean Bodin ve Machiavelli
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Locke, Rousseau ve Kant’ın hukuk felsefeleri
10.Hafta *Locke, Rousseau ve Kant’ın hukuk felsefeleri
11.Hafta *Locke, Rousseau ve Kant’ın hukuk felsefeleri
12.Hafta *Şiddet ve Hukuk
13.Hafta *Şiddet ve Hukuk
14.Hafta *Şiddet ve Hukuk
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ödev 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Vize 1 2,00 2,00
Rapor 10 1,00 10,00
Araştırma Sunumu 5 1,00 5,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00