Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE251 EDEBİ AKIMLAR 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, Batı edebiyatı ve Batı edebiyatının gelişim sürecini öğretmek, en çok bilinen yazarlarını ve onların eserlerini tanıtmak, farklı kültürlere ait edebî metinleri incelemektir.
Dersin İçeriği : Batı edebiyatının temelleri. Batı edebiyatının gelişimi. Önemli temsilcilerinin tanıtılması ve eserlerinin incelenmesi. Bu dönemlerde etkin olan edebiyat akımlarının ortaya çıkması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2001 Ali İhsan Kolcu, Batı Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara 2003. Jale Parla, Donkişot'tan Bugüne Roman, İletişim Yayınları, İstanbul 2000. Yardımcı Kaynaklar Emin Özdemir, Türk ve Dünya Edebiyatı: Kavram, dönemler, yönelimler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1994. Sevim Kantarcıoğlu, Edebiyat Akımları ve Temel Metinler, Ankara 1993. Suut Kemal Yetkin, Edebiyatta Akımlar, Remzi Kitabevi, İstanbul 1967
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 1. Batı edebiyatının önemli eserleri ve edebiyatçılarını öğrenmek
  • 2 Türk ve Batı edebiyatlarını karşılaştırma becerisine sahip olmak
  • 3 Batı edebiyatının özelliklerini öğrenmek
  • 4 Edebi akımları tanıyabilmek
  • 5 Batı edebiyatı eserlerini yorumlayabilmek 6.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
2.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
3.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
4.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
5.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
6.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
7.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
8.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
9.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
10.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
11.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
12.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
13.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
14.Hafta *1. Derse giriş 2. Batı edebiyatının temelleri 3. Eski Yunan ve Latin Edebiyatlar 4. Eski Yunan ve Latin edebiyatından örnekler 5. Batıdaki edebiyat akımlarını hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar 6. Batıdaki başlıca edebiyat akımları, özellikleri, temsilcileri 7. Fransız Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 8. Ara Sınav (Vize) 9. İngiliz Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 10. Alman Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 11. İtalyan Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 12. Rus Edebiyatının belli başlı yazar ve eserleri 13. Batı edebiyatından örnek metinler 14. Batı edebiyatından örnek metinle 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 78,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00