Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE463 ÇAĞDAŞ TÜRK ÖYKÜSÜ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öykü türünün özelliklerini öğretmek, bu türün Türk edebiyatındaki gelişim sürecini incelemektir.
Dersin İçeriği : Öykü türünün tanımı, kapsamı, Türk edebiyatında öykü türünün gelişim süreci, örnek metinler üzerinde inceleme çalışmaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kaplan, Mehmet (2006); Hikâye Tahlilleri, Dergâh yay., İstanbul. Enginün, İnci (2006); Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yeni Türk Edebiyatı, Dergâh yay., İstanbul. Enginün, İnci (2001); Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh yay., İstanbul. Yardımcı Kaynaklar Türk Dili Dergisi, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı. Lekesiz, Ömer (1997); Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Kaknüs Yayınları Tural, Sadık - Zeynep Kerman- Kayahan Özgül, Hikayeciliğimizin 100. Yılında 100 örnek Bezirci, Asım, (2003), 1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz, İstanbul, Evrensel Basım Hece Dergisi, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Mayıs 2018.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öykü kavramının tanımı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 Dünya edebiyatında öykü türünün gelişim sürecini öğrenmek
  • 3 Türk edebiyatında öykü türünün gelişim sürecini öğrenmek
  • 4 Türk öykücülüğünün önemli şahsiyetlerini ve eserlerini tanımak
  • 5 Seçilmiş öyküler üzerinde inceleme çalışmaları yapmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
2.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
3.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
4.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
5.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
6.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
7.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
8.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
9.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
10.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
11.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
12.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
13.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
14.Hafta *1. Derse giriş 2. Öykünün tanımı, tarifi, kapsamı 3. Dünya Edebiyatında öykü türünün gelişimi 4. Türk Edebiyatında öykü türünün gelişimi 5. Tanzimat Döneminde Öykü 6. Tanzimat Döneminde Öykü 7. Servet-i Fünun Döneminde Öykü 8. Ara Sınav (Vize) 9. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 10. Milli Edebiyat Döneminde Öykü 11. Cumhuriyet Döneminde Öykü 12. Cumhuriyet Döneminde Öykü 13. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 14. Günümüz Türk Edebiyatında Öykü 15. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 14 2,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 78,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00