Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS318 YOKSULLUK ARAŞTIRMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Küresel ve ulusal ölçekte yoksulluğun ortaya çıkardığı sorunları anlama ve analiz edilebilmesi
Dersin İçeriği : Konu ile ilgili temel kavramlar: Yoksul, yoksulluk, yoksullaşma, varsıl, varsıllık, sermaye, artı değer, sosyal devlet, sosyal politika, düşkünlük. Yoksulluk üzerine temel bilgiler: Yoksulluk nedir, yoksulluğun nedenleri ve çeşitleri. Yoksulluk araştırmalarının tarihçesi. Dünya’da ve Türkiye’de yoksulluk ve yoksulluk tartışmaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Erdroğan, N.Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri.İletişim Yayınevi.<br />Özdek, Y.2002. Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları.TODAİE.<br />Payne, R.K., 2003.Framework for Understanding Poverty.Aha Process, Pub.<br />Reid, P.1999. Professionalization of Poverty: Social Work & the Poor in the Twentieth Century.Aldine Transaction<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Anlatım 2-Soru cevap 3-Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Öğrenciler modern dünya tarihi boyunca sosyal politika ve yoksulluk konularının farklı tartışılma biçimlerini kavrayacaklar.
  • 2 Öğrenciler, devlet-toplum ilişkilerinde ve vatandaşlık kavramının içeriğinde yaşanan tarihsel dönüşümlerin sosyal politika tartışmalarındaki süreklilik ve değişimleri anlayacaklar
  • 3 Öğrenciler Modern Türkiye tarihi boyunca yoksulluk ve sosyal sorun konularının tartışılma biçimlerindeki süreklilik ve değişimi görecekler
  • 4 Öğrenciler Türkiye'nin sosyal refah rejiminin dönüşümünü ve Türkiye'de yoksullukla mücadele etmeyi amaçlayan yeni sosyal yardım programlarını Avrupa'da sosyal politika meselesine yaklaşımdaki yeni eğilimlerle karşılaştırmalı olarak görecekler
  • 5 Yoksulluğun sebeplerini anlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Sosyal Politika Nedir?
2.Hafta *Yoksulluk ve Sosyal Politikaya Tarihsel Yaklaşımlar
3.Hafta *Kapitalizm, Sosyal Sorun ve Refah Politikaları
4.Hafta *Modern Devlet, Emek ve Sosyal Politika
5.Hafta *Avrupa Refah Devleti Modeli
6.Hafta *Refah Kapitalizminin Üç Dünyası
7.Hafta *Refah Devletine Ne Oldu?
8.Hafta *Vize
9.Hafta *İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Sosyal Sigorta Kurumlarının Gelişimi
10.Hafta *İkinci Dünya SAvaşı Sonrası Dönemde Sosyal Sigorta Kurumlarının Gelişimi
11.Hafta *Türkiye'nin Refah Rejiminin Dönüşümü
12.Hafta *Günümüz Türkiyesinde Yoksulluk ve Sosyal Yardım
13.Hafta *Günümüz Türkiyesinde Yoksulluk ve Sosyal Yardım
14.Hafta *Yoksulluğun Sebeplerini Anlamak

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00